Bezpečný prostor pro děti a mládež v Prachaticích

Datum: 31.3.2017 | Zhlédnuto: 3119x

Dětství a dospívání nebývá lehkým životním obdobím. Každý z nás se ve svých mladých letech muset potýkat s problémy nejrůznějšího druhu. Ať už se jednalo o nedorozumění v rodině, ve škole, mezi vrstevníky, problémy se šikanou, nepochopením, velkými nároky apod. Svěřit se rodině, učiteli či kamarádovi může být pro mnohé problém.  

A právě proto existuje Klub I.P. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. je sociální služba pro děti a mladé dospělé od 6 do 20 let z Prachatic a okolí. Návštěva klubu je zcela zdarma, může probíhat i anonymně, funguje na základě dobrovolnosti, vzájemného respektu a naprosté rovnosti.

„Kromě přátelského a podpůrného přijetí, mohou pracovníci klubu nabídnout také široké spektrum volnočasových aktivit, besed, zábavných, vzdělávacích a preventivních programů. Žádné téma pro ně není tabu,“ řekla realizátorka zařízení Mgr. Erika Švehlová.

S čím vším dokáží pracovníci poradit? „Ať už máte problém se závislostmi, partnerskými vztahy, pracovním kolektivem, v klubu budou na vaší straně a vždy nabídnou pomocnou ruku. Pracovníci mohou také doporučit jinou vhodnější službu, pokud je to za potřebí (krizové centrum, občanská poradna, dům dětí a mládeže apod.).“

Jak je provoz Klubu I.P. financován? „Našim hlavním donátorem je Jihočeský kraj. Dále náš již třetím rokem podporuje Nadační fond Albert. V letošním roce přispěl na realizaci preventivních programů, od začátku roku 2017 klub realizuje šest tematických celků, zabývajících se prevencí rizikového chování dětí a mladistvých. Každý měsíc se zaměřujeme na určité téma, které je dvakrát týdně zpracováno formou hodinového preventivného programu. Tématy jsou šikana, kyberkriminalita, sexualita nebo domácí násilí, závislostní chování a agresivita.“

Od závažnějších témat si je třeba občas odpočinout. Přímo v prostorách klubu je možné si zahrát fotbálek, ping pong, využívat internet, x-box, deskové a karetní hry, pokecat si s pracovníkem aj. Přátelský kolektiv rád pomůže s učením a uvolněná atmosféra v klubu poskytne prostor pro odpočinek od starostí a nabrání nových sil.“ Aktuality
 • Nová otevírací doba Klubu I.P.

  Od ledna 2020 se mění otevírací doba NZDM Klubu I.P. Zároveň došlo ke sloučení věkových skupin. Klub mohou nově navštěvovat všichni (od 6 do 20 let věku) pět dní v týdnu.

 • NZDM Klub I.P. pohostil malé i velké návštěvníky

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. v pátek 27. září 2019 přivítal návštěvníky z řad široké veřejnosti. V rámci dne otevřených dveří navštívili Klub I.P. děti i dospělí.

 • Slavnosti s NZDM Klubem I.P.

  Přijďte se pobavit a zasoutěžit si se svými ratolestmi. V sobotu 29.6. 2019 od 10:00 hod. se na vás těší pracovníci Klubu I.P. v hospicovém parku. Letošní Slavnosti solné Zlaté stezky si užijeme spolu.

 • Den dětí 2019 s Klubem I.P.

  I letos se nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. účastnilo dětského dne pořádaného DDM Prachatice. Společně s dalšími partnery akce - Gymnáziem Prachatice, Českým Červeným křížem, Policií České republiky, ...

 • Nová dětská skupina Kaštánek

  Již od září 2019 v obci LažištěV září 2019 otevřeme ve spolupráci s obcí Lažiště novou dětskou skupinu Kaštánek. Bude se jednat o celodenní péči o děti od 1 do 6 let, především však bude určena pro děti od 2 do 3 let. Novou ředitelkou bude Mirka Mrázová.

 • Novinky v NZDM Klubu I.P.

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. nabízí pomocnou ruku dětem a mladým lidem od 6 do 20 let z Prachatic a okolí, kteří jsou vystaveni náročnému životnímu období.


<< předchozí12 následující >>