Rodinka se vzdělávala

Datum: 8.3.2018 | Zhlédnuto: 1535x

Schůzka byla určena pro všechny pracovníky Portus Prachatice o. p. s., kteří měli zájem o prohloubení svých znalostí v oboru poskytování nepojistných sociálních dávek. U kulatého stolu se tedy sešli pracovnice Rodinky, pracovníci nízkoprahového klubu I.P., vedoucí nepojistných sociálních dávek Bc. Jana Novotná a vedoucí oddělení hmotné nouze Lenka Filipčíková.

Pracovnice Rodinky dlouhodobě zaznamenávaly požadavky klientů na podrobnější informace o poskytování nepojistných sociálních dávek na Úřadě práce. Proto realizátorka zařízení oslovila pracovnice ÚP ohledně možnosti navázání spolupráce a předání bližších informací o poskytování dávek sociální podpory, dávek v hmotné nouzi, příspěvku na péči a další.

„Stávalo se nám, že se klienti ptali na podmínky poskytnutí dávek a my jsme si nebyly úplně jisté odpovědí. Musely jsme posléze vyhledávat informace na internetu nebo volat na Úřad práce. Samozřejmě to nebylo úplně pohodlné a zdržovalo to naší práci s rodinami. Proto jsem navázala kontakt s vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Bc. Janou Novotnou, se kterou jsem se domluvila na společném setkání a předání informací,“ sdělila realizátorka zařízení Bc. Jaroslava Mistrová.

Schůzka byla určena pro všechny pracovníky Portus Prachatice, kteří měli zájem o prohloubení svých znalostí v oboru poskytování nepojistných sociálních dávek. U kulatého stolu se tedy sešli pracovnice Rodinky, pracovníci nízkoprahového klubu I.P., vedoucí nepojistných sociálních dávek Bc. Jana Novotná a vedoucí oddělení hmotné nouze Lenka Filipčíková.

„Pracovnice ÚP nám názorně osvětlily podmínky přidělování jednotlivých dávek. Školení bylo velmi zajímavé a určitě získané informace ihned využijeme v práci s klienty,“ zhodnotila sociální pracovnice Bc. Justýna Wimmerová.

Nová posila týmu Rodinky Mgr. Iveta Mrázová byla příjemně překvapena: „setkání probíhalo v přátelském duchu. Velmi se mi líbilo hlavně to, že pracovnice Úřadu práce používaly příklady z praxe, aby nám vše srozumitelně vysvětlily.“

„Velkou výhodu společného setkání vidím v tom, že jsme mohly pracovnicím ÚP také představit naši činnost a navázat vzájemnou spolupráci,“ pochvalovala si Jaroslava Mistrová. „Předpokládám, že výhody spolupráce s úřadem ocení hlavně naši klienti.“

Setkání pracovníků Portus Prachatice a zástupců Úřadu práce bylo přínosné pro obě strany. Zaměstnankyně úřadu mohou klientům doporučovat návštěvu Rodinky a pracovnice Rodinky získaly nové informace, které využijí v praxi.

Velmi děkujeme Bc. Janě Novotné a Lence Filipčíkové za vstřícný přístup, předání informací a nabídku další spolupráce.

 

 

 Aktuality
 • NZDM Klub I.P. pohostil malé i velké návštěvníky

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. v pátek 27. září 2019 přivítal návštěvníky z řad široké veřejnosti. V rámci dne otevřených dveří navštívili Klub I.P. děti i dospělí.

 • Slavnosti s NZDM Klubem I.P.

  Přijďte se pobavit a zasoutěžit si se svými ratolestmi. V sobotu 29.6. 2019 od 10:00 hod. se na vás těší pracovníci Klubu I.P. v hospicovém parku. Letošní Slavnosti solné Zlaté stezky si užijeme spolu.

 • Den dětí 2019 s Klubem I.P.

  I letos se nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. účastnilo dětského dne pořádaného DDM Prachatice. Společně s dalšími partnery akce - Gymnáziem Prachatice, Českým Červeným křížem, Policií České republiky, ...

 • Nová dětská skupina Kaštánek

  Již od září 2019 v obci LažištěV září 2019 otevřeme ve spolupráci s obcí Lažiště novou dětskou skupinu Kaštánek. Bude se jednat o celodenní péči o děti od 1 do 6 let, především však bude určena pro děti od 2 do 3 let. Novou ředitelkou bude Mirka Mrázová.

 • Novinky v NZDM Klubu I.P.

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. nabízí pomocnou ruku dětem a mladým lidem od 6 do 20 let z Prachatic a okolí, kteří jsou vystaveni náročnému životnímu období.

 • Nadace Terezy Maxové nabízí rodinám bezpečný přístav

  Nadace Terezy Maxové dětem i v roce 2019 podpořila činnost Rodinky.Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rodinka v letošním roce znovu spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem. V rámci projektu „Bezpečný přístav rodinám“ poskytla nadace Terezy Maxové dětem Rodince 100 000 KČ na ...

 • Sebepoškozování - fenomén, na který reagujeme

  Lektorky primární prevence Phénix se zúčastnily VII. krajské konference primární prevence rizikového chování, na které mezi ústřední témata patřilo sebepoškozování dětí a mládeže.


<< předchozí12 následující >>