Rodinka se vzdělávala

Datum: 8.3.2018 | Zhlédnuto: 2045x

Schůzka byla určena pro všechny pracovníky Portus Prachatice o. p. s., kteří měli zájem o prohloubení svých znalostí v oboru poskytování nepojistných sociálních dávek. U kulatého stolu se tedy sešli pracovnice Rodinky, pracovníci nízkoprahového klubu I.P., vedoucí nepojistných sociálních dávek Bc. Jana Novotná a vedoucí oddělení hmotné nouze Lenka Filipčíková.

Pracovnice Rodinky dlouhodobě zaznamenávaly požadavky klientů na podrobnější informace o poskytování nepojistných sociálních dávek na Úřadě práce. Proto realizátorka zařízení oslovila pracovnice ÚP ohledně možnosti navázání spolupráce a předání bližších informací o poskytování dávek sociální podpory, dávek v hmotné nouzi, příspěvku na péči a další.

„Stávalo se nám, že se klienti ptali na podmínky poskytnutí dávek a my jsme si nebyly úplně jisté odpovědí. Musely jsme posléze vyhledávat informace na internetu nebo volat na Úřad práce. Samozřejmě to nebylo úplně pohodlné a zdržovalo to naší práci s rodinami. Proto jsem navázala kontakt s vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Bc. Janou Novotnou, se kterou jsem se domluvila na společném setkání a předání informací,“ sdělila realizátorka zařízení Bc. Jaroslava Mistrová.

Schůzka byla určena pro všechny pracovníky Portus Prachatice, kteří měli zájem o prohloubení svých znalostí v oboru poskytování nepojistných sociálních dávek. U kulatého stolu se tedy sešli pracovnice Rodinky, pracovníci nízkoprahového klubu I.P., vedoucí nepojistných sociálních dávek Bc. Jana Novotná a vedoucí oddělení hmotné nouze Lenka Filipčíková.

„Pracovnice ÚP nám názorně osvětlily podmínky přidělování jednotlivých dávek. Školení bylo velmi zajímavé a určitě získané informace ihned využijeme v práci s klienty,“ zhodnotila sociální pracovnice Bc. Justýna Wimmerová.

Nová posila týmu Rodinky Mgr. Iveta Mrázová byla příjemně překvapena: „setkání probíhalo v přátelském duchu. Velmi se mi líbilo hlavně to, že pracovnice Úřadu práce používaly příklady z praxe, aby nám vše srozumitelně vysvětlily.“

„Velkou výhodu společného setkání vidím v tom, že jsme mohly pracovnicím ÚP také představit naši činnost a navázat vzájemnou spolupráci,“ pochvalovala si Jaroslava Mistrová. „Předpokládám, že výhody spolupráce s úřadem ocení hlavně naši klienti.“

Setkání pracovníků Portus Prachatice a zástupců Úřadu práce bylo přínosné pro obě strany. Zaměstnankyně úřadu mohou klientům doporučovat návštěvu Rodinky a pracovnice Rodinky získaly nové informace, které využijí v praxi.

Velmi děkujeme Bc. Janě Novotné a Lence Filipčíkové za vstřícný přístup, předání informací a nabídku další spolupráce.

 

 

 Aktuality
 • Nové příměstské tábory pro vaše děti

  Máme pro vás skvělou novinku. Další tři týdny příměstských táborů, které budou realizovány pod záštitou Primární prevence Phénix. Lektory táborů budou zkušení pracovníci Portus Prachatice, o.p.s.

 • Podpora v podobě sdílení a doučování

  Nouzový stav trvá již dlouho. Odpočinek střídá vyčerpání a strach z dění kolem. Krizové centrum ve spolupráci s PP Phénix se rozhodlo nabídnout psychohygienu a doučování pro děti, jejichž docházka do školy je stále nejistá.

 • Nová otevírací doba Klubu I.P.

  Od ledna 2020 se mění otevírací doba NZDM Klubu I.P. Zároveň došlo ke sloučení věkových skupin. Klub mohou nově navštěvovat všichni (od 6 do 20 let věku) pět dní v týdnu.

 • NZDM Klub I.P. pohostil malé i velké návštěvníky

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. v pátek 27. září 2019 přivítal návštěvníky z řad široké veřejnosti. V rámci dne otevřených dveří navštívili Klub I.P. děti i dospělí.

 • Slavnosti s NZDM Klubem I.P.

  Přijďte se pobavit a zasoutěžit si se svými ratolestmi. V sobotu 29.6. 2019 od 10:00 hod. se na vás těší pracovníci Klubu I.P. v hospicovém parku. Letošní Slavnosti solné Zlaté stezky si užijeme spolu.

 • Den dětí 2019 s Klubem I.P.

  I letos se nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. účastnilo dětského dne pořádaného DDM Prachatice. Společně s dalšími partnery akce - Gymnáziem Prachatice, Českým Červeným křížem, Policií České republiky, ...

 • Nová dětská skupina Kaštánek

  Již od září 2019 v obci LažištěV září 2019 otevřeme ve spolupráci s obcí Lažiště novou dětskou skupinu Kaštánek. Bude se jednat o celodenní péči o děti od 1 do 6 let, především však bude určena pro děti od 2 do 3 let. Novou ředitelkou bude Mirka Mrázová.

 • Novinky v NZDM Klubu I.P.

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. nabízí pomocnou ruku dětem a mladým lidem od 6 do 20 let z Prachatic a okolí, kteří jsou vystaveni náročnému životnímu období.


<< předchozí12 následující >>