Rok 2018 v NZDM Klubu I.P.

Datum: 17.12.2018 | Zhlédnuto: 1619x

Rok 2018 byl pro NZDM Klub I.P. plný změn a velkých výzev.

Lidé v NZDM Klubu I.P.

Začátkem roku došlo ke změně realizátorky, jelikož předchozí realizátorka nastoupila na rodičovskou dovolenou. Nově se vedoucí služby stala Hana Bártová, DiS. Zároveň došlo k posílení týmu o nového pracovníka v sociálních službách, tím se stal Miroslav Bednár. V měsíci říjnu nastoupila nová sociální pracovnice Bc. Jana Fleischmannová. Tým NZDM Klubu I.P. uzavírá sociální pracovnice Bc. Markéta Šestáková.

Celý rok jsme se vzdělávali

Pracovníci Klubu I.P. prošli v průběhu roku několika vzdělávacími akcemi v oblasti sociální práce. Naučili se, jak vést poradenský rozhovor s dítětem, jak poznat duševní onemocnění u dětí, jak poskytovat první pomoc, jak pracovat se šikanou a sebepoškozováním. Realizátorka se účastnila celostátní konference od České asociace streetwork v Praze a dvoudenního kurzu na téma Vedení týmu v sociálních službách.

Pracovali jsme na odborném rozvoji služby

V září Klub I.P. hostil pracovníky z ostatních NZDM z celého Jihočeského kraje. V rámci setkání proběhlo školení v oblasti kyberkriminality, stáž v zařízení, předání dobré praxe a následná diskuse.

Předávali jsme své zkušenosti

Po celý rok jsme zajišťovali odbornou praxi studentům Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích.

Prezentovali jsme se

V průběhu roku proběhlo celkem 5 exkurzí pro žáky ZŠ Vodňanské a Motessori v Prachaticích. Dále také 4 exkurze pro žáky ZŠ Národní v Prachaticích a 1 exkurze pro studenty 1. ročníku VOŠ sociální v Prachaticích.

Realizovali jsme několik úspěšných projektů

Odstartovala spousta nových projektů, které se podařilo zdárně dokončit. Konkrétně se jednalo o projekt „Doučování“, který sklidil velký ohlas; projekt „Zapoj se i ty“, který byl zaměřen na mezigenerační setkávání; kreativní projekt „Šňůra plná nápadů“, díky kterému si uživatelé služeb měli možnost vyzkoušet techniku batikování, terapii hudbou, sportovní aktivity, práci s korálky, výrobu lapačů snů či mýdel. Díky projektu „Úspěšně do života“ se uživatelé dozvěděli informace o sebeprezentaci, osobní finanční gramotnosti, a dále také o tom, jak hledat práci či co obnáší podnikání. Na závěr byly tyto teoretické informace převedeny na praktické ukázky, pomocí modelových situací. V rámci tohoto projektu proběhla exkurze v České spořitelně a také na Úřadu práce.

Renovovali jsme

Jednou z největších změn se stala rozsáhlá renovace a modernizace Klubu I.P., která se uskutečnila v letních měsících. Díky finanční podpoře Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu IROP, ČSOB a MAS Šumavsko získalo zařízení nové sportovní a herní náčiní, nový nábytek a podlahové krytiny, herní komponenty, kancelářské vybavení apod. Slavnostní představení nových prostorů veřejnosti proběhlo 10. října 2018 v rámci Týdne sociálních služeb.

Jdeme s dobou

Snažíme se reagovat na aktuální trendy a tak jsme v květnu založili oficiální Youtube kanál našeho Klubu. V říjnu k našim sociálním sítím přibil i Instagram. Na všech našich online platformách se snažíme být velmi aktivní a oslovovat tak dnešní mladé lidi způsobem, který je jim blízký. Najdete nás na Facebooku, Youtube  i Instagramu.


„Kromě toho jsme se také probojovali do finále ČSOB pomáhá regionům, v rámci něhož jsme natočili propagační video klubu. Dále jsme se zapojili do několika celorepublikových akcí – Dne bezpečného internetu, Světového dne sociální práce, Evropského týdne mobility, Týdne nízkoprahových klubů či Týdne sociálních služeb, v rámcikterého jsme pořádali Den otevřených dveří a představili zrenovovaný Klub veřejnosti. V měsíci červnu jsme se také zapojili do prachatických Slavností solné zlaté stezky a Dnu dětí. V těchto dnech jsme měli pro děti připraveny různé aktivity,  např. malování na obličej či soutěž v házení míčků, skládání puzzle apod. V srpnu jsme se podíleli na realizaci letních příměstských táborů pořádaných rodinným centrem Sluníčko, na podzim jsme se vyřádili na Halloweenské párty, navštívili jsme adventní výstavu prací prachatických seniorů v Muzeu loutek a cirkusu v Prachaticích. Rok 2018 tak byl velmi nabitý. Děkujeme všem, se kterými jsme meli možnost spolupracovat, přejeme krásné a klidné svátky a těšíme se na viděnou v roce 2019,“ sdělila realizátorka zařízení Hana Bártová, DiS.

 Aktuality
 • Nová otevírací doba Klubu I.P.

  Od ledna 2020 se mění otevírací doba NZDM Klubu I.P. Zároveň došlo ke sloučení věkových skupin. Klub mohou nově navštěvovat všichni (od 6 do 20 let věku) pět dní v týdnu.

 • NZDM Klub I.P. pohostil malé i velké návštěvníky

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. v pátek 27. září 2019 přivítal návštěvníky z řad široké veřejnosti. V rámci dne otevřených dveří navštívili Klub I.P. děti i dospělí.

 • Slavnosti s NZDM Klubem I.P.

  Přijďte se pobavit a zasoutěžit si se svými ratolestmi. V sobotu 29.6. 2019 od 10:00 hod. se na vás těší pracovníci Klubu I.P. v hospicovém parku. Letošní Slavnosti solné Zlaté stezky si užijeme spolu.

 • Den dětí 2019 s Klubem I.P.

  I letos se nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. účastnilo dětského dne pořádaného DDM Prachatice. Společně s dalšími partnery akce - Gymnáziem Prachatice, Českým Červeným křížem, Policií České republiky, ...

 • Nová dětská skupina Kaštánek

  Již od září 2019 v obci LažištěV září 2019 otevřeme ve spolupráci s obcí Lažiště novou dětskou skupinu Kaštánek. Bude se jednat o celodenní péči o děti od 1 do 6 let, především však bude určena pro děti od 2 do 3 let. Novou ředitelkou bude Mirka Mrázová.

 • Novinky v NZDM Klubu I.P.

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. nabízí pomocnou ruku dětem a mladým lidem od 6 do 20 let z Prachatic a okolí, kteří jsou vystaveni náročnému životnímu období.

 • Nadace Terezy Maxové nabízí rodinám bezpečný přístav

  Nadace Terezy Maxové dětem i v roce 2019 podpořila činnost Rodinky.Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rodinka v letošním roce znovu spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem. V rámci projektu „Bezpečný přístav rodinám“ poskytla nadace Terezy Maxové dětem Rodince 100 000 KČ na ...

 • Sebepoškozování - fenomén, na který reagujeme

  Lektorky primární prevence Phénix se zúčastnily VII. krajské konference primární prevence rizikového chování, na které mezi ústřední témata patřilo sebepoškozování dětí a mládeže.


<< předchozí12 následující >>