Jsme na sociálních sítích

        


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Cíle klubu I.P.Klademe si za cíl zlepšit kvalitu života dětí a mládeže, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, a to předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Umožnit jim lépe se zorientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíle Klubu I. P. jsou:

  • Vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu
  • Zajišťovat bezpečný prostor cílové skupině při využívání sociální služby Klubu I. P.
  • Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti
  • Poskytnout podporu cílové skupině při zvládání a řešení nepříznivých sociálních situací
  • Poskytovat podporu a pomoc vedoucí k rozvoji samostatnosti uživatelů služby
  • Poskytnout podporu při realizaci osobních aktivit a  aktivního trávení volného času cílové skupiny
  • Zvýšit sociální schopnosti a dovednosti cílové skupině
  • Poskytnout cílové skupině informace vedoucí k prevenci sociálně patologických jevůOTEVÍRACÍ DOBA:
  Konzultace Klub

Pondělí

6-20 let

12:00-17:00  

Úterý

6-20 let

13:00-15:00 15:00-18:00

Středa

13-20 let

  13:00-18:00

Čtvrtek

6-12 let

  13:00-18:00

Pátek

6-12 let

  12:00-17:00

Certifikát kvality

Zařízení naplňuje kritéria kvality České asociace streetwork (ČAS), která garantuje jejich kvalitu.

Zařízení úspěšně absolvovalo Rozvojový audit ČAS, platnost do 06/2020.