Céčko pomáhá dětem s učením

„K doučování budou využívány i moderní technologie jako tablet a učební programy pro počítač, aby učení bylo pro děti i zábavnou aktivitou,“...


Autor: Bc. Silvie Spurná, realizátorka NZDM Céčko | Datum: 5.3.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 2277x

Nízkoprahové zařízení Céčko v Prachaticích nabízí dětem doučování a pomoc při přípravě do školy. V klidném zázemí klubu mohou děti využít jak individuální tak skupinové doučování s pracovníkem Céčka. Ale také ony samy mohou být učitelem pro své vrstevníky nebo naopak využít pomoc od kamarádů, kteří dané učivo zvládají.  

Podle slov realizátorky Céčka Bc. Silvie Spurné se pracovnice budou věnovat každému dítěti, které potřebuje pomoci procvičovat či upevňovat školní učivo a projeví zájem. „Vedle doučování s námi – pracovnicemi klubu - chceme děti zapojit do tzv. svépomocných skupin, kde samy děti předávají své znalosti a dovednosti svým vrstevníkům a kamarádům“, uvedla k projektu Silvie Spurná. „K doučování budou využívány i moderní technologie jako tablet a učební programy pro počítač, aby učení bylo pro děti i zábavnou aktivitou,“ dodává realizátorka. 

Projekt doučování je určen pro děti od 6 do 12 let a pracovnice Céčka jim budou nápomocny s přípravou do školy každý čtvrtek a pátek od 13.00 do 15.00 hodin. Doučování probíhá v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Céčko, Velké náměstí 14 v Prachaticích.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2015.

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Céčko (zkráceně NZDM Céčko), je jedním ze šesti zařízení obecně prospěšné společnosti Portus Prachatice, o.p.s. NZDM Céčko poskytující sociální služby podle Zákona 

o sociálních službách – č.108/2006 Sb. je tu pro všechny děti ve věku od šesti do dvanácti let, které hledají bezpečný prostor ke společenským aktivitám, informace, podporu a pomoc v situacích, kdy si samy neví rady nebo si neumí pomoci.

 

Kontakt:

Bc. Silvie Spurná, realizátorka NZDM Céčko, e-mail: spurna@portusprachatice.cz, tel: 723 206 051