Flexibilní zaměstnavatel

Flexibilita zaměstnanců je jeden z nejpožadovanějších požadavků při výběrových řízení snad v každém odvětví. Nezisková organizace Portus Prachatice v současné době testuje flexibilitu na jihu Čech ze strany zaměstnavatelů. Jde v tomto ohledu příkladem a její vlastní zaměstnanci mohou využívat téměř všechny flexibilní formy práce včetně sdíleného pracovního místa.


Autor: Ing. Petr Šmíd, DiS., ředitel organizace | Datum: 6.10.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 2825x

Doba se mění, současná mladá generace odmítá nastoupit do neflexibilních zaměstnání – chtějí pružnou pracovní dobu, jsou ochotní pracovat večer, o víkendu nebo dokonce v noci. Chtějí kloubit své zaměstnání se svými koníčky, později pak, především ženy, se svou rodinou. Počet tkz. flexibilních forem práce se ovšem v ČR bohužel často redukuje na snížené pracovní úvazky, tam, kde je to možné, nebo na oblíbené časově omezené dohody o provedení práce. Přitom však technologie dnešní doby jdou většímu využití flexibilních forem práce naproti -  je možné pohodlně pracovat na společných materiálech z domácího prostředí díky cloudovým technologiím či on-line komunikovat bez nutnosti zatěžovat životní prostředí dopravou. Většímu rozvoji flexibilních forem práce však většinou brání zakořeněná představa osmihodinové pracovní doby, kdy má zaměstnavatel své lidi pod dohledem.

Nezisková organizace Portus Prachatice, o.p.s. se v rámci projektu Práce a děti pod jednou střechou podpořeného Nadací OSF z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů snaží formou seminářů a setkání motivovat zaměstnavatele, aby flexibilní formy práce využívali. „Snažíme se v tomto ohledu jít příkladem, ze 14 zaměstnanců tvoří polovinu maminky s malými dětmi se sníženými úvazky a na jednom z nejvyšších postů organizace projektového managera najdete u nás dokonce tkz. sdílené pracovní místo, které zaujímají dvě ženy na částečný úvazek se společnými kompetencemi a odpovědností. Obě ženy tak lépe kloubí pracovní a rodinný život, jsou téměř dokonale zastupitelné, výsledný úvazek není pouhým součtem částečných úvazků obou a v neposlední řadě každá přispívá svým rozdílným osobním temperamentem“, uvedl Ing. Petr Šmíd, ředitel organizace. Kromě této výjimečné formy flexibility mohu zaměstnanci Portus Prachatice, kteří komplexním způsobem pracují s rodinou na Prachaticku prostřednictvím šesti propojených zařízení využívat např. také pružnou pracovní dobu, konto pracovní doby nebo práci z domova.

V budově sídla organizace (Velké náměstí 14, Prachatice) připravuje organizace 22. října od 9 do 11 hod. závěrečný seminář flexibilních forem práce, kde budou tři hlavní lektoři projektu prezentovat výsledky dotazníkového šetření mezi ženami na trhu práce a některé aspekty z oblasti rovných příležitostí mužů a žen v ČR.