GRAFFITI JAM V PRACHATICÍCH

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Céčko a NZDM COOLna, jež zřizuje Portus Prachatice, o.p.s., realizovali ve spolupráci s Jihočeským centrem rovných příležitostí z. ú. za podpory města Prachatice 5. 6. 2015 od 15 do 18 hodin Graffity JAM.


Autor: Bc. Silvie Galdia, realizátorka NZDM Céčko | Datum: 12.6.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 2618x

Koordinátorka akce Bc. Erika Švehlová zhodnotila akci slovy: „Graffity JAM byla akce pro veřejnost nová a zajímavá. Množství dětí, dospívajících, ale i dospělých zavítalo v páteční odpoledne za kulturním a uměleckým zážitkem. Dospělí se stávali dětmi a tvořili spreji svá první díla, někteří si zkusili mixovat hudbu a rapovat.“ V rámci akce došlo ke spojení sil dvou Prachatických organizací. „Další aktivitou Jihočeského centra rovných příležitostí z. ú.  je snaha navázat užší spolupráci s cílovou skupinou mladých dospívajících, jež mohou být v kontaktu právě s NZDM“ vysvětlila ředitelka centra Mgr. Hana Vlasáková, DiS. ojedinělou formu spolupráce. 

Graffity JAM byl bohatou akcí protkanou vlastní uměleckou tvorbou graffity z řad veřejnosti, ale i živou ukázkou tvorby zkušeného sprejera Nerxe, který velice obětavě zaujal místo svého kolegy. Atmosféru dotvářela místní skupina SPS Jižní strana - rapovali: Jeffrey, Splav, Bagič a na „mixáky“ hráli DJ Bambus a DJ P-Hell. Pod jejich odborných vedením se každý mohl stát na pódiu novým talentem zdejší moderní hudební scény. I díky šikovným ručičkám dětí začala vznikat nová paletová sedačka do prostor klubu NZDM, která bude v blízké době zcela dodělána.

Na hladkém průchodu akce se podílelo nemalé množství pracovníků a dobrovolníků z obou organizací. Všem tímto děkujeme za skvělou práci.

Truhlářství Postl děkujeme za přípravu palet.