Jak vypadá spolupráce se SASRD Rodinka

O sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi SASRD Rodinka jsme informovali již několikrát. Co si ale představit pod tímto složitým pojmem? Jak Rodinka funguje a kdo jsou její klienti?


Autor: Bc. Sylva Rybářová | Datum: 31.8.2015 - 00:00 | Zhlédnuto: 2443x

„Jsme nestátní, nezisková organizace. To znamená, že nejsme žádní státní úředníci, nevykonáváme kontrolu či dohled“, objasňuje Hanka Modlitbová, vedoucí SASRD Rodinka. „Jsme vždy na straně rodin, které využívají naše služby. Podporujeme je, pomáháme se změnami, které chce daná rodina nastolit a sama si neví rady, jak na to.“

Na Rodinku se může obrátit každý, kdo má ve své péči nezletilé dítě či více dětí. „Může to být matka samoživitelka, mladí rodiče, pěstouni, babička, která vychovává své vnouče, úplná rodina“, vysvětluje Hanka Modlitbová. „Zkontaktovat nás můžou telefonicky - což je nejčastější případ, nebo napsat e-mail, nebo přijít osobně do kanceláře Rodinky. Někdy také kontakt zprostředkuje OSPOD (sociálně právní ochrana dětí – tzv. „sociálka“), to v případě, že je rodina v péči OSPODu a sociální pracovnice hledají způsoby, jak by se dalo dané rodině ještě pomoci.“

Jitka Pešková, sociální pracovnice Rodinky, pokračuje: „S rodinou si následně domluvíme osobní schůzku, kde vyslechneme důvody, proč nás rodina vyhledala, co od nás očekává, v čem by potřebovala pomoci. Společně zjistíme, jestli služby, které rodina požaduje, skutečně nabízíme. Pokud ano, pracovnice Rodinky vysvětlí podmínky spolupráce s Rodinkou a pokud s nimi rodina souhlasí, dohodneme se na spolupráci. O té je uzavřena mezi rodinou a SASRD Rodinkou smlouva, v které jsou uvedeny práva a povinnosti rodiny i naší organizace. Smlouva slouží k tomu, aby ujasnila pravidla spolupráce mezi námi a rodinou, aby nedocházelo k nedorozuměním. Tato smlouva může být kdykoli ze strany rodiny ukončena a to i bez udání důvodu.“

 „S rodinou se dál domluvíme na konkrétní zakázce – společně zjistíme, co její členy nejvíc trápí, v čem by potřebovali pomoci. Můžou to být vysoké dluhy a bezradnost s jejich vyřizováním, obava z úředníků a z vyřizování dávek a jiných věcí na úřadech, bezradnost ve výchově dětí, kdy rodiče neví jak a za co děti odměňovat či trestat, příliš volná výchova dětí, bezradnost při přípravě dětí do školy, velké a stálé neshody v rodině, které negativně ovlivňují její fungování, závislosti rodičů, psychické onemocnění rodičů, rodiče, kteří sami vyrůstali v dětských domovech a nyní neví, jak vést vlastní domácnost. Může to být cokoliv, co ve svém důsledku ohrožuje normální fungování rodiny a potažmo péči o děti“, říká Jitka Pešková.

Jak vypadá další spolupráce s Rodinkou je pak vždy velmi individuální. „S rodinou se průběžně domlouváme a řešíme věci, o které má rodina největší zájem. Probereme třeba všechny exekuční dopisy a pak firmy kontaktujeme a snažíme se dluhy vyřešit tak, aby to rodina zvládala, jindy radíme krok po kroku se školní přípravou, vymýšlíme s rodiči způsoby, jak zapojit děti do prací v domácnosti, jdeme s rodinou vyřídit potřebné věci na úřad, kde figurujeme jako opora či tlumočníci, pomáháme zjišťovat potřebné a nové informace například ohledně podnájmu či zaměstnání, pomáháme sestavit rodinný rozpočet, radíme s výživou dětí, s péčí o kojence. Škála je opravdu široká a vždy záleží na požadavku rodiny. Ten se pak snažíme společně vyřešit. Zároveň se snažíme naučit rodinu tomu, aby byla schopna v budoucnosti další případné problémy řešit sama“, vysvětluje Jitka Pešková.

Jak často pracovnice Rodinky rodinu navštěvují? „To je opět individuální. Z počátku je spolupráce většinou intenzivnější, záleží na akutnosti problému. Vídáme se třeba i 1 – 2 krát týdně, postupně se intervaly prodlužují na 14 dní, později i na 1 měsíc. Jde o to, že pokud rodině ukážeme jak na to, ta si pak už většinou umí poradit sama, vyžaduje od nás už jen podporu. Pokud rodina považuje svůj problém za vyřešený a nemá další zakázku, spolupráci ukončíme. Délka jednoho setkání je 1 až 1,5 hodiny“, uvádí Jitka Pešková. Pokud je rodina se službami Rodinky nespokojená, může spolupráci ukončit i kdykoli dříve, aniž by své rozhodnutí musela zdůvodňovat.

„Naše služby jsou bezplatné, rodiny neplatí nic. I přes to jsme schopni zařídit opravdu dobré a kvalitní služby. Za rodinami chodíme domů – její členové nemusejí nikam docházet, v případě potřeby rodinu doprovázíme, kam je třeba. Naše pracovnice mají sociální vzdělání, mají široký přehled o všech oblastech potřebných pro naši činnost. Své vzdělání si průběžně doplňují na rozmanitých kurzech, vědí, kde vyhledávat návazné informace“, říká na závěr Hanka Modlitbová.

„Víme, že je těžké otevřeně přiznat, že máte s něčím problém a nezvládáte ho sami řešit. Je to možná určitým způsobem ponižující. My to ale vnímáme tak, že právě ti silnější se nebojí říct si o pomoc, vyhledat si jí. Síla je v tom, že když si přiznáte slabou stránku, můžete s ní dál pracovat a odstranit jí. Pokud se tváříte, že problém nemáte a budete ho ignorovat, jen se prohloubí a časem může nabýt obludných rozměrů“, shodují se pracovnice SASRD Rodinka.

SASRD Rodinka můžete kontaktovat:

SASRD Rodinka, Portus Prachatice, o.p.s.

Velké náměstí 14, 383 01  Prachatice

Tel.: 720 375 646

Út – Čt 8:00-17:00

Pro rok 2015 děkujeme za finanční podporu pro tento projekt Nadaci Terezy Maxové dětem