Několik otázek na téma kyberkriminalita

Odpovědi pro Vimperský zpravodaj


Autor: Ing. Petr Šmíd, DiS. | Datum: 26.3.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 1706x

Jakými druhy kyberkriminality jsou děti nejvíce ohroženy? Čím dívky, čím chlapci (menší/větší)?

Sociální sítě a aplikace v mobilních telefonech dokáží spojovat díky své dostupnosti dívky a chlapce bez rozdílu věku více než spartakiády a s nimi bývá také často spojován tzv. sexting – forma virtuální komunikace zahrnující lechtivé poznámky, ale také fotografie a videa, která jedna strana posílá druhé buď z čiré zvědavosti („zkusím to pod jiným jménem – nikdo to nepozná“), z lásky („viď, že to nikdy nikomu jinému neukážeš“) nebo donucení („když mi to nepošleš, řeknu všem, co na tebe vím“). Nahotu obecně mladí lidé sice vnímají jinak než jejich rodiče a prarodiče, přesto narušené soukromí jednotlivce je častou daní za používání technologií a cíl různých útočníků.

Co nejčastěji rodiče podceňují?

Skutečnost, že jsou zejména v raném věku pro své děti vzorem chování. Mediální výchovu rodiče ve škole neměli a jedná se o tak mladý fenomén, že ani dospělí často nemají usazené vzorce chování spojené s bezpečným užíváním technologií. I my dospělí máme telefon často v ruce, což děti bezděčně kopírují s tím, že mají na jeho obsluhu daleko více času a dokáží jej zcela intuitivně ovládat v jakémkoliv věku.

Dá se vůbec v době chytrých telefonů a sociálních sítí děti před kyberprostorem a z něj vyplývajícím nebezpečím ochránit?

Rozdíl mezi virtuálním a reálným světem vnímají pouze počítačové přistěhovalci (termín používaný pro ty, kteří zažili dobu před masivním nástupem Internetu a technologií), současní počítačoví domorodci jej nevnímají. Nacházíme se tak v oblasti mírnění škod, které technologie způsobují – zcela vyloučit rizika s jejich užíváním nelze. Je pouze otázkou času, kdy se uživatel technologií s problémem v kyberprostoru setká – stejně jako dřevorubec v lese se pravděpodobně dříve či později pořeže motorovou pilou, kterou si koupil a má ji denně v ruce. Telefon ovšem většinou dětem kupují rodiče, neslouží k práci (telefonování není nejpoužívanější funkce) a dokáže mít v určitém pohledu podobně devastační účinky.

Jaká je situace ve školách? Ptám se na pedagogy, zda mají zájem o vaše služby, zda jsou sami dostatečně informovaní.

Ve školách potkávám za katedrami počítačové přistěhovalce, kteří k technologiím často nemají vztah. Což jim nelze zazlívat, komplikuje to ovšem skutečnost, kdy proti nim v levicích sedí počítačoví domorodci, kteří technologie dokáží nejen používat, ale bohužel i zneužívat. Problémy s virtuálním světem jsou na každé škole, liší se jen tím, že některé se je snažit maskovat očím veřejnosti, aby si nekazili pověst. Nabízíme proto v celorepublikovém měřítku učitelům semináře, kterými je učíme problémy pojmenovávat a řešit na úrovni školy. Je o ně poměrně velký zájem.

Jaký je ohlas na vaše aktivity v této oblasti? Máte nějakou zpětnou vazbu od rodičů,  pedagogů, dětí? Jakou?

Dne 6. 1. 2017 jsem se zúčastnila semináře Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa vedeným Ing. Petrem Šmídem, Dis., ředitelem Portus Prachatice, o.p.s..Na semináři byli přítomni lektoři primární prevence z téměř všech organizací poskytující primární prevenci na školách v kraji Vysočina. Z hlediska získání informací týkající se nástrah virtuálního světa byl pro mě seminář velmi přínosný, jak profesně, tak osobně. Oceňuji lektorovu schopnost vyselektovat a věnovat se kvantu informací, které byly přesně zacílené na účastníky semináře. Lektorský i rétorský přístup Ing. Šmída působil velmi profesionálně a přesto uvolněně. Svým pojetím problematiky dokázal několik hodin plně zaujmout všechny posluchače.

Mgr. Petra Svobodová
koordinátorka Týmu pro mládež Žďár nad Sázavou, projekt „Na správnou cestu! II“ Probační a mediační služba ČR


Zpětná vazba pěstounů po kurzu byla velmi pozitivní, jak na lektora, tak na obsah semináře. Svědčí o tom i fakt, že v místnosti bychom slyšeli spadnout špendlík, což vždy tak nebývá :). Ráda bych Vám tedy poděkovala za spolupráci a ochotu.

Mgr. Kateřina Žiláková, DiS, Arkáda Písek


Moc děkuji za příjemné dopoledne, které mě opět utvrdilo v tom, že se pohybuji ve společnosti fajn lidí, jimž ještě záleží na dětech. Pan přednášející určitě dokáže zaujmout a tím, jak je upřímný, přidá ten důležitý lidský rozměr, takže se mi to moc líbilo. Jen je fakt "šílené", jak rychle se to posouvá někam, kde se pohybujeme dost těžkopádně.

Rodič

Komu a proč byste přednášku doporučil?

  • Všem rodičům, kteří občas „odkládají“ děti k chytrým technologiím, aby stíhali své povinnosti, a nemají čas sledovat bezpečnostní trendy spojené s jejich užíváním.
  • Všem pedagogům a sociálním pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit své kompetence v oblasti práce s mladými lidmi.

Prosím nějaké konkrétní případy – co se dítěti stalo a jak to dopadlo.

  • Dívka poslala svému příteli intimní fotografii, po rozchodu o měsíc později ji našla na různých sociálních sítích s nevhodnými komentáři (které jí vadili více než skutečnost, že ji cizí lidé vidí nahou). S prosbou o pomoc se neúspěšně obrátila nejdříve na kamarády, až později se svěřila rodičům doma ve chvíli, kdy již nešlo celou záležitost ututlat. Fotka byla stažena, ale cyklicky se znovu na různá místa vrací – celou situaci není možné definitivně řešit.
  • Chlapec si zapůjčil od rodičů platební kartu a během třech týdnů utratil formou mikrotransakcí ve své oblíbené počítačové hře částku cca 40 000,- Kč. Později se odhalilo také záškoláctví – vše spojené s intenzivním hraním jako formou úniku z reálného světa, kde necítil podporu od svých rodičů a sourozenců. V současné době probíhá hledání a pojmenovávání hranic v rodině.