Rodinka pomáhá rodinám za podpory Jihočeského kraje

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je sociální služba, působící v Prachatickém okrese, nejčastěji v terénu. Pomáhá, provází a podporuje rodiny s dětmi, jež se ocitly v náročné životní situaci. Za podpory Jihočeského kraje může svou činnosti vykonávat i v roce 2017.


Autor: | Datum: 29.8.2017 - 00:00 | Zhlédnuto: 1480x

Rodinka pomáhá rodinám za podpory Jihočeského kraje

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je sociální služba, působící v Prachatickém okrese, nejčastěji v terénu. Pomáhá, provází a podporuje rodiny s dětmi, jež se ocitly v náročné životní situaci. Tyto rodiny motivujeme k aktivnímu přístupu a hledání východisek z problémů, aby bylo umožněno jejich plnohodnotné začlenění do života, do společnosti, rodina získala zpět svoji důstojnost a byla schopna zajistit dobré podmínky pro to nejcennější co má – pro děti.

,,Naši klienti mohou být nastávající rodiče, nebo rodiny s nezletilými dětmi, jež prošly nepříznivou či náročnou životní situací, nebo se v ní právě nacházejí. Obvyklé problémy rodin se kterými pracujeme jsou např.: nevyhovující bydlení či jeho ztráta, nedostatek financí, dluhy, nezaměstnanost, nedostatečná péče o dítě a nenaplnění základních potřeb dítěte, osamocené matky v nouzi, složité a zátěžové či patologické vztahy v rodině, závislost rodičů na sociálních dávkách, sociálně patologické jevy u rodičů (kriminalita, domácí násilí).  Rodiny jsou ohrožené sociálním vyloučením, u dětí se vyskytují či jsou ohroženy sociálně patologickými jevy (záškoláctví, útěky, dětská kriminalita, agrese, šikana apod.)“ řekla realizátorka sociální služby Bc. Jaroslava Mistrová.

,,Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi nabízí svým klientům doprovod na úřady a jiné instituce, pomoc s hledáním práce, bydlení. Pomoc s řešením nepříznivé situace rodiny, s výchovou a péčí o dítě, se vztahy. Poskytne informace a poradenství týkající se zdraví, vzdělávání, ochrany práv, dluhů.  Jsme tu pro Vás, kteří potřebujete podporu a pomoc," řekla sociální pracovnice Bc. Justýna Wimmerová. 

V roce 2017 navázala sanační služba Rodinka aktivní spolupráci v rámci ,,case managementu“ s Krizovým centrem – centrum pomoci rodině a dětem a Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub I.P.  „Se sociálními pracovnicemi pracující v zařízeních v zastřešující organizaci Portus Prachatice, o. p. s. máme velice aktivní spolupráci, nabízíme tak našim klientům široké množství služeb, které mohou využít pod tzv. jednou střechou.“ zmínila realizátorka Bc. Jaroslava Mistrová

Jihočeskému kraji tímto děkujeme za jeho finanční podporu.