Vidím, slyším, nemlčím

Zpráva z realizovaného projektu Ministerstva vnira


Autor: Silvie Spurná | Datum: 1.11.2013 - 21:42 | Zhlédnuto: 3034x

Prachatická nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Céčko a COOLna společně s Primární prevencí Phénix vytvořila pod záštitou o. s. Portus Prachatice a Ministerstva Vnitra systém aktivit určený dětem, mládeži i široké veřejnosti v oblasti prevence drogové kriminality.

Prostřednictvím programů realizovaných v nízkoprazích a na školách mají děti a mládež možnost seznámit se se základní problematikou drog, jež se odráží v běžném životě. Prostřednictvím promyšlených aktivit směřují lektoři posluchače zážitkovou formou k poznání problematiky omamných a psychotropních látek.

Projekt doposud nabídl množství interaktivních her zaměřených na odhalování drogové kriminality, dílčí činnosti zvyšující povědomí o rizicích a důsledcích zapojení se do nelegálního obchodu s drogami, také nebezpečí vyplývajících z nelegální výroby drog, vše uzpůsobeno věku účastníků besed.

V měsíci říjnu navštíví nízkoprahy také odborníci z řad Policie České republiky, jež v rámci programu pohovoří o vlastní činnosti a působnosti Policie v prevenci a potírání drogové kriminality přímo na území Prachaticka. Na praktických příkladech policista ukáže jak postupovat v případě odhalování nelegální drogové činnosti.

Současně dochází ke spolupráci mládeže, nízkoprahů Céčka a COOLny, a Policie České Republiky v tzv. peer programu, pro zvýšení efektivity boje s drogovou kriminalitou na území Prachaticka. Skupiny aktivní mládeže, tzv. peer skupiny, jsou začleněny do informačně-zážitkových programů, cíleně směřovaným k výše zmíněným tématům. „Peeři“ obdrží osvědčení o absolvování a možnost dále spolupracovat formou dobrovolnické práce.

Celý projekt bude zakončen v listopadu tohoto roku výtvarnou soutěží s následnou výstavou pro širokou veřejnost.