Phénix na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Co nabízíme


Nabízíme dostupnost programů a rovný přístup, a to bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.Ceník prevence
Program v Prachaticích 500 Kč za vyučovací hodinu
Program v ORP Prachatice 500 Kč za vyučovací hodinu + 200 Kč cestovné
Program mimo prachatický region 500 Kč za vyučovací hodinu + 5 Kč za každý kilometr dojezdu