Jsme na sociálních sítích

        


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

HankaBc. Hana Bártová, DiS.

Realizátorka a sociální pracovnice

 

Email: bartova@portusprachatice.cz 

 

"Zlepšete sami sebe, tím se zlepší vše." Nietzsche

 

Vzdělání

2017 - 2019

Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice

Obor: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

 

2009 - 2012

Vyšší odborná škola sociální Prachatice

Obor: Sociální práce a sociální pedagogika

 

2004 - 2008

TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Vodňany

Obor: Veřejnoprávní ochrana

 

Další absolvované odborné vzdělávání

 • Dítě v náročné životní situaci, Český červený kříž (3 hodiny)
 • Setkání členské základny STREETWORK 2017 - Co nového v oboru?, Česká asociace streetwork, z. s. (4 hodiny)
 • Úvod do kyberkriminality, Portus Prachatice, o.p.s. (6 hodin)
 • Sociální práce s romskou minoritou, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (24 hodin)
 • Média a manipulace, Portus Prachatice, o.p.s. (7 hodin)
 • Rodičovské programy pro rozvoj rodičovských kompetencí, Lumos (5 hodin)
 • Základy krizové intervence, MOUSOU (16 hodin)
 • Pomoc obětem trestných činů v praxi sociální práce, Probační a mediační služba ČB (16 hodin)
 • Etika v obrazech sociální práce, APSS (8 hodin)
 • Terénní a nízkoprahové programy 2018 - konference SPOLUPRACUJEME - Česká asociace streetwork, z. s. (2 dny)
 • První pomoc, Český červený kříž, Oblastní spolek Prachatice (4 hodiny)
 • Proč se děti sebepoškozují a jak jim pomoci, DIALOG (6 hodin)
 • Psychosociální péče o nevyléčitelně nemocné, jejich blízké a o pozůstalé, Modrá pomněnka, z. s. (8 hodin)
 • Konference trendy ve fundraisingu a v komunikaci 2018, Fórum dárců
 • Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež, Zřetel s.r.o. (7 hodin)
 • Vedení týmu v sociálních službách, Diakonická akademie (16 hodin)
 • Co je zlobení, co je povaha a co už může být duševní onemocnění, Diakonická akademie (8 hodin)
 • Konference služeb sociální prevence aneb "Když se chce, tak to jde", APSS (6 hodin)
 • Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace, SOMEPO (6 hodin)
 • Revize vnitřních pravidel a postupů realizace sociální služby, APSS (8 hodin)
 • Sociální práce s ohroženým dítětem I., Edupol (6 hodin)
 • Standardy kvality sociálních služeb, APSS (8 hodin)
 • Manažerská akademie I., Diakonická akademie Praha (Jak úspěšně jednat s lidmi v prostředí sociálních služeb, 16 hodin)


Bc. Hana Bártová, DiS.

NZDM Team 2020:

NZDM Team 2019:

NZDM Team 2018:

NZDM Team 2017: