Kdo a s čím se na nás může obracetSlužba je určena pro: 

 • osoby řešící v životě krizi, kterou osobně prožívají jako zátěžovou, nepříznivou či ohrožující a nemohou/nelze ji řešit vlastními silami
 • minimální věková hranice je 6 let
 • může se jednat jak o jednotlivce (děti, mládež, dospělí), tak o rodiny s dětmi
 • děti do 18 let mohou Krizové centrum navštívit sami, bez rodičů či jiného dospělého doprovodu (případně si s sebou mohou vzít kamaráda, osobu blízkou jako podporu) 

 

V jakých situacích můžeme být nápomocni:

 • rozvod, ochod partnera (nevěra, rozpad vztahu, porozvodové spory o děti, manipulace dětí aj.)
 • vztahové problémy (hádky, osamocení, šikana ve škole, mezigenerační problémy apod.)
 • výchovné problémy a jiné poruchy chování (problematické a nepřizpůsobivé chování dětí)
 • onemocnění sebe či blízkých osob (vč. sebepoškozování)
 • domácí násilí, fyzické tresty a jiné formy násilí (vč. zneužívání)
 • úmrtí v rodině
 • ztráta a změna zaměstnání
 • potrat, narození postiženého dítěte, úmrtí po porodu či během porodu aj.
 • jiné situace, se kterými si člověk neumí poradit sám (požár, povodně aj.)

 

Službu nejsme schopni poskytnout: 

 • osobám, které nejsou schopny komunikovat v českém jazyce, a jiná komunikace není možná
 • osobám s těžkým zdravotním postižením neumožňující kontakt s pracovníkem a pobyt v prostorách zařízení Krizového centra
 • osobám pod vlivem návykových látek, osobáms infekční chorobou v akutním stadiu, osobám ohrožující pracovníka či jiné osoby v prostorách zařízení
 • osobám mladší 6 let věku
 • osobám, jejichž podstata řešení problému nespočívá v krizové intervenci (př. dluhová problematika, problematika závislostí, psychiatricky nemocní, kteří se nenacházejí v akutní krizi aj.)

 

Nejste-li si jistí, zda Vám můžeme pomoci, kontaktujte nás. Rádi poradíme a případně Vás odkážeme na jinou službu.  

 
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:00 - 16:00

ÚTERÝ

8:00 - 16:00

STŘEDA

8:00 - 16:00

ČTVRTEK

8:00 - 16:00

PÁTEK

8:00 - 16:00


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek