Kdo nás podporuje


V roce 2020 nás podpořili níže uvedení donátoři. Díky jejich pomoci Vám můžeme naše služby poskytovat zdarma. Děkujeme!


      

  Jihočeský kraj - dotační řízení v oblasti poskytování sociálních služeb

 

kladní činnosti dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 jsou podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje:

  1. sociálně terapeutické činnosti (individuální, párové, rodinné či skupinové)
  2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

Nadační fond J&T- dotační řízení pomoc v nouzi

 

Podpora projektu "DÍTĚ STŘEDEM POZORNOSTI"

  • podpora rodiny nacházející se ve sporu týkající se nejčastěji rozpadu rodiny
  • pomoc při řešení konfliktních situací, jejich zmírnění
  • eliminace dopadů na osobnost a vývoj dítěte 

 

Nadace Divoké husy podpoří Krizové centrum a jeho vernisáž Rodičovský konflikt očima dětí pořádanou 11.10.2019 částkou 10 000 Kč. Grant bude použit na rozšíření stávajících prostor o plně vybavenou konzultační místnost, uzpůsobenou pro všechny věkové kategorie klientů přicházejívích v krizi. 

https://www.divokehusy.cz/

 

Město Prachatice- individuální dotace pro sociální služby

 
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:00 - 16:00

ÚTERÝ

8:00 - 16:00

STŘEDA

8:00 - 16:00

ČTVRTEK

8:00 - 16:00

PÁTEK

8:00 - 16:00


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek