Krizáč na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Michaela Geierová, DiS.


sociální pracovnice


 

Motto: "Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu… A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina.“– André Maurois"

 

Pracovní zkušenosti:

  • 6/2008 - 10/2015 Farní charita Prachatice, terénní program Most naděje a Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (sociální pracovník)
  • 09/2013- 12/2013 Farní charita Prachatice, pečovatelská služba (sociální pracovník)    

Vzdělání:

  • 9/2005 - 9/2008 - Vyšší odborná škola sociální Prachatice, studijní obor Sociální práce

Absolvované kurzy:

  • 5/2015 Vzdělávací modul pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí - pověřené osoby 
  • 9/2012 Co vám napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práci 
  • 2012 Prevence krizových situací -se zaměřením na děti a dospívající, se zaměřením na dospělé a seniory
  • 11/2011 Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta
  • 4/2011 - 9/2011 Problematika domácího násilí
  • 10/2009 Kurz Základy krizové intervence 

 

 

 



Michaela Geierová, DiS.