Krizáč na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Nabídka pro školy


Beseda o krizi pro MŠ, ZŠ, SŠ


INTERAKTIVNÍ BESEDY umožňující aktivní prožitek.
Besedy se uskuteční v rámci projektu Dětem naproti.

"Přednáška byla aktivní, poprvé jsem zažil pocit, kdy jsem se nenudil a neusínal, ani na to nebyl prostor. Program byl nabitý, hráli se hry, diskutovali jsme o vážnějších i jednodušších tématech. Mohli jsme se svěřit a celý průběh se nesl v pohodové a přátelské náladě. Jedna z nejlepších přednášek, jaké jsme měli.“ Marek K. 

 

Délka: 2 vyučovací hodiny

Obsah besedy:

 • Co je krize?
 • Co prožíváme, když máme problém, starosti?
 • Způsoby pomoci. 
 • Co je Krizové centrum, jak to tam probíhá, co mě tam čeká?
 • Formou diskuze a interaktivních her umožňující prožitek.

Doporučené doplňky

 • monitorovací rozhovor s třídním učitelem o situaci ve třídě před samotnou besedou (příp. krátký písemný vstup o situaci ve třídě)
 • prostor pro konzultace navazující na besedu (dotazy nad rámec besedy, zprostředkování pomoci aj., možné konzultace se školním metodikem / třídním učitelem)
 • na požádání zaslání písemného zápisu o průběhu besedy

Cíl besedy

 • prevence rizikového chování
 • dítě umí vyhodnotit náročnou situaci a dokáže pomoci sobě, lidem v okolí
 • minimalizace předsudků, když si jedinec řekne o pomoc

Lektorky

Realizace besed

 • od listopadu 2017 do května 2019
 • zdarma - projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations

Kontakt pro dotazy a objednávky

 

GRAFICKÉ ZTVÁRNĚNÍ KRIZE PRO ÚČELY KRIZOVÉHO CENTRA

 • dobrovolná návaznost na projekt
 • v rámci výuky v návaznosti na besedu / doma / ve volném čase
 • obrazy žáků budou prezentovány na plánované veřejné akci KC
 • nejlepší obrazy budou porotou vyhodnoceny a oceněny
 • nejlepší obrazy budou pokladem pro publicitu Krizového centra
 • fantazii se meze nekladou ... malování, modelování, komixy ... 

 


 

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků
The VELUX Foundations. 

        

NROS https://www.nros.cz/

Včasná pomoc dětem https://www.vcasnapomocdetem.cz/

The VELUX Foundations http://veluxfoundations.dk/en
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:00 - 16:00

ÚTERÝ

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

STŘEDA

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

ČTVRTEK

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané)

PÁTEK

8:00 - 16:00


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek