Phénix na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

O násIdea projektu

Základní ideou projektu „Primární prevence Phénix“ je realizace kontinuálních a dlouhodobých preventivních aktivit (dvou až čtyř hodinových programů) rizikového chování pro žáky a studenty na základních a středních školách především v Prachatickém regionu.

Kontinualita je zaručena návazností všech témat, která by měla děti v ideálním případě provázet od doby, kdy jsou právě nastupujícími žáčky prvních tříd až po období, v němž již jsou téměř dospělými.

Program je vždy realizován zkušeným lektorem a probíhá interaktivní formou - tedy takovou formou, kdy žáci nejen pasivně sedí a poslouchají, ale sami se aktivně zapojují do průběhu programu. Snažíme se tedy kromě stručné teorie poodhalit roušku daného tématu pomocí interaktivních her, při nichž se lektoři snaží provádět žáky daným tématem při hledání vlastního úsudku a názoru společensky žádoucím směrem.