Rodinka na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Podmínky poskytnutí potravinové a materiální pomociPotravinovou (PP) a materiální pomoc (MP) poskytujeme klientům Rodinky, kteří nemají dostatek finančních prostředků na nákup potravin či potřeb do domácnosti.

Přidělení potravinové či materiální pomoci není nárokové, nemůžete ji vyžadovat. Pomoc je možné poskytnout pouze dle aktuálních skladových zásob.

Poskytnutí potravinové a materiální pomoci se řídí těmito zásadami:

  • abyste mohl obdržet PP nebo MP, musíte mít podepsanou smlouvu o poskytování sociální služeb se SASRD Rodinkou a být jejím klientem déle než dva měsíce
  • přidělení PP či MP je podmíněno Vaší aktivní spoluprací  (plníte úkoly, na schůzky chodíte včas, jste připraven, pokud nemůžete, včas se omluvíte…)
  • pokud se bez omluvy nedostavíte na dojednanou schůzku či nejste zastižen doma v rámci domluveného kontaktu, poskytnutí PP či MP  je pozastaveno minimálně po dobu jednoho měsíce
  • vždy si pro podporu dojdete do kanceláře Rodinky (musíte mít vlastní tašku na odnos potravin)
  • rozhodnutí o přidělení PP (potravinové pomoci) a MP (materiální pomoci) závisí pouze na zhodnocení situace rodiny sociální pracovnicí
  • o složení, množství a frekvenci podpory rozhoduje sociální pracovnice podle situace v rodině
  • pracovnice může poskytnout max 1x měsíčně PP a 1x měsíčně MP