Phénix na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Programy selektivní primární prevenceSelektivní primární prevence se zaměřuje na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tj. jsou více ohrožené (např. zvýšeně vystavené působení rizikových faktorů) než jiné skupiny populace. Rizikové skupiny lze identifikovat na základě biologických, psychologických, sociálních nebo environmentálních rizikových faktorů souvisejících s rizikovým chováním, a dále podle věku, pohlaví, rodinné historie, místa bydliště nebo úrovně sociálního znevýhodnění (Gallà et al., 2005).

Selektivní prevence je obecně zaměřena na osoby, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování.

Kompletní popis ke stažení: Nabídka programů selektivní primární prevence

 


Ceník prevence
Program v Prachaticích 500 Kč za vyučovací hodinu
Program v ORP Prachatice 500 Kč za vyučovací hodinu + 200 Kč cestovné
Program mimo prachatický region 500 Kč za vyučovací hodinu + 5 Kč za každý kilometr dojezdu

 


V letošním roce nás podporují