Phénix na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Programy selektivní primární prevenceSelektivní primární prevence se zaměřuje na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tj. jsou více ohrožené (např. zvýšeně vystavené působení rizikových faktorů) než jiné skupiny populace. Rizikové skupiny lze identifikovat na základě biologických, psychologických, sociálních nebo environmentálních rizikových faktorů souvisejících s rizikovým chováním, a dále podle věku, pohlaví, rodinné historie, místa bydliště nebo úrovně sociálního znevýhodnění (Gallà et al., 2005).

Selektivní prevence je obecně zaměřena na osoby, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování.

Kompletní popis ke stažení: Nabidka_SPP_Phenix 


Ceník prevence
Program v Prachaticích 500 Kč za vyučovací hodinu
Program v ORP Prachatice 500 Kč za vyučovací hodinu + 200 Kč cestovné
Program mimo prachatický region 500 Kč za vyučovací hodinu + 5 Kč za každý kilometr dojezdu

Pro letošní rok je kapacita dotačních programů naplněna. Nové objednávky jsou za nedotační cenu 1000Kč/hod.


Nabídka programů
 Téma

Program

Cíl programu

Vyuč. hodin

Ročník

Vztahy

Agrese, konfliktní situace

Program je zaměřen na práci s agresivitou. Uvědomění a vyjádření agresivních pocitů, poznání podnětů zlosti a agresivního jednání. Sebepoznání a seberegulace ve stresových situacích. Posílit vlastní "já" a pocit vlastní hodnoty. Rozvíjet schopnosti budovat konstruktivní, pokojný způsob řešení konfliktů.

3 7. - 8.

Vztahy

Tolerance, rasismus, xenofobie

Přiblížit žákům problematiku lidské snášenlivosti, nasměrovat kolektiv k vzájemné toleranci a respektu.

3 6. – 9.

Vztahy

Šikana

Tento program rozšiřuje a upevňuje dovednosti, znalosti a postoje získané v programu Škádlení nebo šikana. To znamená, že si klade za cíl posílit vědomí sebe jako součást kolektivu a být si vědom své síly. Porozumět, proč mají lidé potřebu ubližovat a jaké jsou možnosti bránit se šikaně.

2 x 3

6. – 8.

Technologie

Kyberšikana I.

Zvědomit si hranice virtuálního světa s ohledem na manipulativní zájmy těch, kdo se v něm pohybují, ale také dát prostor, pro vlastní úsudek a uvědomění si, kam až tento způsob komunikace může vést.

 

4

6. - 9.

Vztahy

Tolerance, rasismus, xenofobie

Přiblížit žákům problematiku lidské snášenlivosti, nasměrovat kolektiv k vzájemné toleranci a respektu.

 

3

SŠ, SOŠ a SOU

Technologie

Kyberšikana II.

Zvědomit si hranice virtuálního světa s ohledem na manipulativní zájmy těch, kdo se v něm pohybují, ale také dát prostor, pro vlastní úsudek a uvědomění si, kam až tento způsob komunikace může vést.

 
4 SŠ, SOŠ a SOU

Kyberšikana

Závislost

Tento program se zabývá problematikou závislosti na obecné úrovni. Klade větší důraz na nelátkové závislosti, u kterých se hůře hodnotí míra škodlivosti na osobnost.

 
3 SŠ, SOŠ a SOU

Bolest jako obrana

Závislost

Seznámení žáků s problematikou sebepoškozování. Pojmenovat si faktory, které tomuto rizikovému jednání předcházejí a které mohou být spouštěčem. Nabídnout alternativy jak zvládat psychicky náročné situace. Posílit pozitivní vztah sám k sobě. Důležitým aspektem programu je přenést zodpovědnost za vlastní jednání na žáky.

 
3 7. - 8. 

 

 

V letošním roce s podporou: