Jsme na sociálních sítích

        


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Uzavření smlouvyPOSTUP UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

 1. Návrh k uzavření smlouvy
 2. Vysvětlení z jakých důvodů se smlouva uzavírá a k čemu slouží
 3. Vysvětlení všech náležitostí smlouvy
 4. Ověřování zda byly všechny informace srozumitelné

 

ZÁJEMCE MUSÍ SOUHLASIT

 • s dodržováním pravidel a povinností klubu
 • s aktivním oslovováním ze strany pracovníků týkajících se naplňování individuálního plánů
 • s individuálním plánováním a revizí cílů 
 • s evidencí smlouvy a vedením dokumentace
 • s dalšími podmínkami smlouvy

 

DÉLKA JEDNÁNÍ

Pracovník se přizpůsobuje individuálním potřebám a možnostem jednotlivých zájemců – doba není striktně stanovena.

Smlouva o poskytování sociální služby má tyto náležitosti:

 • označení smluvních stran,
 • druh sociální služby,
 • rozsah poskytování sociální služby,
 • místo a čas poskytování sociální služby,
 • výši úhrady za sociální služby sjednanou a způsob jejího placení,
 • jednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty a možné změny ve smlouvě
 • dobu platnosti smlouvy
 • podpis označených smluvních stran, datum, místo (v písemné podobě smlouvy)
 • v průvodci službou (průkazka, smlouva) signatura, obrázek či podpis

 
OTEVÍRACÍ DOBA:
  Konzultace Klub

Pondělí

6-20 let

12:00-17:00  

Úterý

6-20 let

13:00-15:00 15:00-18:00

Středa

13-20 let

  13:00-18:00

Čtvrtek

6-12 let

  13:00-18:00

Pátek

6-12 let

  12:00-17:00

Certifikát kvality

Zařízení naplňuje kritéria kvality České asociace streetwork (ČAS), která garantuje jejich kvalitu.

Zařízení úspěšně absolvovalo Rozvojový audit ČAS, platnost do 06/2020.