Jsme na sociálních sítích

        


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Zásady • BEZPLATNOST

  Sociální služby NZDM jsou poskytovány ZDARMA. Klienti platí pouze za doplňkové služby např. doprava a vstupné za výlety, tisk aj.

  MOŽNOST ANONYMITY

  Uživatelé služeb mají možnost využívat služby anonymně, tedy bez uvedení osobních údajů. Anonymita se může prolomit v případě oznamovací povinnosti, anebo když klient s prolomením anonymity souhlasí v rámci týmového case-managementu.

  MLČENLIVOST

  Pracovníci zařízení jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozvědí
  o uživatelích služby při výkonu sociální práce. Výjimkou je oznamovací povinnost ze zákona. Mlčenlivost může být prolomena na základě žádosti nebo souhlasu klienta.

  DOBROVOLNOST

  Klienti využívají službu zcela dobrovolně na základě vlastní iniciativy, ale musejí dodržovat nastavení zařízení (pravidla, otevírací dobu, spolupráci na individuálním plánování apod.)

  INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  Pracovníci respektují jedinečnost uživatelů služby a motivují je k aktivnímu přístupu překonávat problémy vlastními silami.
OTEVÍRACÍ DOBA:
  Konzultace Klub

Pondělí

6-20 let

12:00-17:00  

Úterý

6-20 let

13:00-15:00 15:00-18:00

Středa

13-20 let

  13:00-18:00

Čtvrtek

6-12 let

  13:00-18:00

Pátek

6-12 let

  12:00-17:00

Certifikát kvality

Zařízení naplňuje kritéria kvality České asociace streetwork (ČAS), která garantuje jejich kvalitu.

Zařízení úspěšně absolvovalo Rozvojový audit ČAS, platnost do 06/2020.