Phénix na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Zpětná vazba


Výstup z programu - lektoři po každém programu vypracují zpětnovazebnou zprávu o realizaci programu. Ve výstupu popíší průběh celého programu, chování a jednání skupiny s důrazem na rizikové faktory.

Zpětná vazba s třídními učiteli může proběhnout osobně ihned po programu nebo přes Dotazník po programu.

Zpětnovazebné dotazníky od metodiků prevence – vyplňují 2x ročně vždy v pololetí a na konci školního roku.