Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Rok 2020 v NZDM Klubu I.P.

Rok 2020 byl pro NZDM Klub I.P. velkou zkouškou. Ani nám se nevyhnula opatření bojující proti šíření pandemie nového typu koronaviru. Již v březnu byla naše činnost pozastavena. Pracovníci tak byli nuceni hledat alternativní způsoby, jak neztratit kontakt s klienty.


Datum: 7.12.2020 | Zhlédnuto: 1086x

Klub I.P. na sociálních sítích

Řešení této situace jsme našli v online světě. Naplno jsme se začali věnovat našim sociálním sítím. Kromě Facebooku a Instagramu jsme začali aktivně používat také TikTok. Na všech sociálních sítích jsme velmi aktivní.

V první i druhé vlně pandemie jsme naše sociální sítě využívali nejen ke kontaktu s dětmi, ale i k základnímu poradenství, doučování, nabízeli jsme aktivity ke smysluplnému trávení volného času v karanténě. V neposlední řadě jsme vysvětlovali aktuální epidemiologickou situaci způsobem, který byl srozumitelný dětem.

Distanční výuka v Klubu I.P.

V podzimních měsících jsme upravili naší činnost i otevírací dobu tak, abychom umožnili dětem plnit distanční výuku.

Půjčovali jsme notebooky a sluchátka, zajišťovali jsme doučování a tisk studijních materiálů. V době od 14. října do 30. listopadu jsme poskytli doučování 13 dětem a v našich prostorách proběhlo 279 hodin distanční výuky. Spolupracovali jsme se všemi základními školami v Prachaticích. Všechny děti, které docházely na Klub na online výuku, dostaly od nás dárkem balíček školních potřeb.

Děkujeme všem rodičům, třídním učitelům, ředitelům škol a dobrovolníkům, kteří nám v podzimních měsících pomáhali zajistit dětem přístup ke vzdělávání v době zavření škol. Velmi si ceníme navázané spolupráce. Dětem děkujeme za nasazení a pozitivní přístup.

Děkujeme také našim donátorům, bez kterých bychom nemohli pomáhat v tak velkém rozsahu.

                 

Rok ve znamení pandemie

Pandemie koronaviru zasáhla naši službu velmi znatelně. Skupinové volnočasové aktivity nebylo možno pořádat téměř vůbec, nebo ve velmi omezeném počtu dětí. Získaný čas jsme využili k metodickému rozvoji služby. V červnu jsme absolvovali dvoudenní metodickou návštěvu, kde jsme pracovali na stanovení poslání, cílů a dalším odborném rozvoji služby. V září jsme se již tradičně zúčastnili Týdne nízkoprahových klubů pořádaného Českou asociací streetwork. Na našich sociálních sítích jsme denně prezentovali naši činnost zveřejňováním informací o Klubu – naše cíle, poslání, poskytované služby apod. Připravili jsme také nové informační materiály o naší službě pro veřejnost.

Materiály možno stáhnout zde:

Informační leták pro rodiče
Informační prezentace pro školy a sociální služby

Děkujeme

Poděkování patří celému týmu NZDM Klubu I.P. – Bc. Haně Bártové, DiS., Bc. Markétě Šestákové, Mgr. Janě Fleischmannové, Miroslavu Bednárovi. Dále také Kateřině Bursové, Ing. Davidu Skobovi a Denise Muchlové.

Děkujeme všem, se kterými jsme měli možnost spolupracovat. Přejeme klidné a radostné vánoční svátky a hodně zdraví do roku 2021.


Aktuality

Letní kempy

Letní kempy 2021 jsou již plně obsazené. Za děti z našich sociálních služeb děkujeme MŠMT za podporu a těšíme se na společné léto.
15.6.2021 09:59

První pomoc reflexní terapií

Nácvik autoregulačních technik s Mgr. Květou Kadlecovou
Dopřejte si chvilku odpočinku a času pro sebe.
21.5.2021 13:14

Seminář Práce se symboly

Imaginace a projektivní techniky ve vztahu k sobě a druhým.
Krizové centrum Prachatice Vás zve na dvoudenní zážitkový seminář.
17.5.2021 12:59

ONLINE: Záznam webináře o bezpečném internetu

Jak bezpečně trávit čas na sociálních sítích? Jak zabránit obtěžování, násilí a závislosti na PC hrách?
14.4.2021 13:17

... přejít na aktuality