Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Rok 2020 v NZDM Klubu I.P.

Rok 2020 byl pro NZDM Klub I.P. velkou zkouškou. Ani nám se nevyhnula opatření bojující proti šíření pandemie nového typu koronaviru. Již v březnu byla naše činnost pozastavena. Pracovníci tak byli nuceni hledat alternativní způsoby, jak neztratit kontakt s klienty.


Datum: 7.12.2020 | Zhlédnuto: 858x

Klub I.P. na sociálních sítích

Řešení této situace jsme našli v online světě. Naplno jsme se začali věnovat našim sociálním sítím. Kromě Facebooku a Instagramu jsme začali aktivně používat také TikTok. Na všech sociálních sítích jsme velmi aktivní.

V první i druhé vlně pandemie jsme naše sociální sítě využívali nejen ke kontaktu s dětmi, ale i k základnímu poradenství, doučování, nabízeli jsme aktivity ke smysluplnému trávení volného času v karanténě. V neposlední řadě jsme vysvětlovali aktuální epidemiologickou situaci způsobem, který byl srozumitelný dětem.

Distanční výuka v Klubu I.P.

V podzimních měsících jsme upravili naší činnost i otevírací dobu tak, abychom umožnili dětem plnit distanční výuku.

Půjčovali jsme notebooky a sluchátka, zajišťovali jsme doučování a tisk studijních materiálů. V době od 14. října do 30. listopadu jsme poskytli doučování 13 dětem a v našich prostorách proběhlo 279 hodin distanční výuky. Spolupracovali jsme se všemi základními školami v Prachaticích. Všechny děti, které docházely na Klub na online výuku, dostaly od nás dárkem balíček školních potřeb.

Děkujeme všem rodičům, třídním učitelům, ředitelům škol a dobrovolníkům, kteří nám v podzimních měsících pomáhali zajistit dětem přístup ke vzdělávání v době zavření škol. Velmi si ceníme navázané spolupráce. Dětem děkujeme za nasazení a pozitivní přístup.

Děkujeme také našim donátorům, bez kterých bychom nemohli pomáhat v tak velkém rozsahu.

                 

Rok ve znamení pandemie

Pandemie koronaviru zasáhla naši službu velmi znatelně. Skupinové volnočasové aktivity nebylo možno pořádat téměř vůbec, nebo ve velmi omezeném počtu dětí. Získaný čas jsme využili k metodickému rozvoji služby. V červnu jsme absolvovali dvoudenní metodickou návštěvu, kde jsme pracovali na stanovení poslání, cílů a dalším odborném rozvoji služby. V září jsme se již tradičně zúčastnili Týdne nízkoprahových klubů pořádaného Českou asociací streetwork. Na našich sociálních sítích jsme denně prezentovali naši činnost zveřejňováním informací o Klubu – naše cíle, poslání, poskytované služby apod. Připravili jsme také nové informační materiály o naší službě pro veřejnost.

Materiály možno stáhnout zde:

Informační leták pro rodiče
Informační prezentace pro školy a sociální služby

Děkujeme

Poděkování patří celému týmu NZDM Klubu I.P. – Bc. Haně Bártové, DiS., Bc. Markétě Šestákové, Mgr. Janě Fleischmannové, Miroslavu Bednárovi. Dále také Kateřině Bursové, Ing. Davidu Skobovi a Denise Muchlové.

Děkujeme všem, se kterými jsme měli možnost spolupracovat. Přejeme klidné a radostné vánoční svátky a hodně zdraví do roku 2021.


Aktuality

#Sbírkujeme v Prachaticích

24. 4. 2021 proběhne jarní kolo sbírky
Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.
22.4.2021 21:41

ONLINE: Záznam webináře o bezpečném internetu

Jak bezpečně trávit čas na sociálních sítích? Jak zabránit obtěžování, násilí a závislosti na PC hrách?
14.4.2021 13:17

Nabízíme primární prevenci poskytovanou prostřednictvím on-line platforem

S novým týmem lektorek v čele s garantem Ing. Petrem Šmídem.
22.3.2021 11:21

Prohlubuje distanční výuka závislost na internetu?

Již rok jsou děti i pedagogové odkázáni na výuku prostřednictvím počítačů a internetu. Následkem je zvyšující se počet hodin, které děti tráví v online prostředí. Přirozenou reakcí rodičů jsou obavy, zda se čas prosezený u počítače, nepodepíše na zhoršení fyzického i psychického zdraví dítěte.
11.3.2021 09:30

... přejít na aktuality