Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Dětská skupina Kaštánek

Dětská skupina v obci Lažiště s max. kapacitou 12 dětí v daný okamžik. Jedná se o dětskou skupinu pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.

Anotace projektu

Zařízení je určeno pro širší veřejnost a je provozováno na základě zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.

Doba realizace: 1. 5. 2022 - 31.12.2022

 

Cíle projektu
  1. Rozšířením služeb péče o dítě v místě realizace zlepšit podmínky pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi, umožnit jim vykonávat své zaměstnání v maximální míře, taktéž aktivně si hledat práci či se vzdělávat, zvyšovat svou kvalifikaci, popřípadě usnadnit rodičům návrat po rodičovské dovolené na trh práce.
    Nabídneme rodičům DS s kapacitou 8 dětí se specializací na nejmenší děti (1-3 roky, ale bude možné přijímat i starší děti), které rodiče mají obvykle problém umístit v mateřských školách, flexibilní provozní dobu, tak aby korespondovala s jejich potřebami (chceme tak vyjít vstříc především rodičům pracujícím na směny nebo dojíždějícím za prací do města) a hlavně celoroční provoz včetně letních prázdnin. Dosažení cíle přispěje ke zvýšení flexibility a konkurenceschopnosti CS, přispěje ke zvýšení rovnosti žen a mužů na trhu práce v přístupu k výběru vhodného zaměstnání, profesním růstu a udržení si pracovního místa, popřípadě usnadní návrat rodičů po rodičovské dovolené na trh práce. Rodiče zapojené do projektu budou půlročně předkládat vyplněné aktuální "Potvrzení o postavení na trhu práce" (povinnost projektu) a současně vyplňovat monitorovací listy podpořených osob. Díky tomu budeme mít přesnou evidenci o tom, jak je cílů dosahováno.
  2. Zajistit cenově dostupnou a kvalitní péči o dítě za účelem zvýšení zaměstnanosti rodičů.
    Počet dvou kvalifikovaných pečujících osob na 8 dětí nabízí kvalitnější a individuálnější přístup v péči o dítě. Díky projektu bude možné nastavit nízkou cenu školkovného, tím služba zůstane dostupná co nejširší skupině rodičů. Bude ověřováno na základě zpětnovazebních dotazníků rodičů. Poskytnutá kvalitní péče o děti se ukáže také v zájmu o naše služby a naplněnosti v následujících letech.

 

Vedoucí dětské skupiny: Hana Kolářová

Kvalifikovaná pečující osoba: Martina Kravčenko

Tel: 739 117 523

Provozní doba: Po-Pá: 6:30-15:30

Dětská skupina je realizována za finanční podpory EU. 

Název projektu: Dětská skupina Kaštánek II. reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016967


Nová adresa RC Sluníčko:

Starokasárenská 192
383 01 Prachatice

Sluníčkový program
ČTVRTEK 9:00 - 12:00
PÁTEK      9:00 - 12:00

Nutné si místo předem rezervovat na emailu: slunicko@portusprachatice.cz.

Děkujeme za pochopení.

 

Herna RC Sluníčko
ÚTERÝ  14:30-17:30
ČTVRTEK  14.30-17:30