Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Dětská skupina Portusáček

Dětská skupina Portusáček je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“ dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Jedná se o pravidelnou péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, kapacita zařízení max. 20 dětí. Primárně tuto dětskou skupinu navštěvují děti od 1,5 roku do 4 let.

Nachází se na adrese Starokasárenská 192, Prachatice.

Dětská skupina Portusáček  je zapsána v registru dětských skupin u MPSV od  1. 10. 2016, jedná se o veřejnou dětskou skupinu. 

Dětská skupina se řídí zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhlášky č. 410/2005 Sb., která upravuje požadavky na prostory a provoz dětských skupin od 12 dětí a ze zákona o dětských skupinách.

Dbáme na plynulý průběh vývoje, individuální tempo, vyspělost a potřeby dítěte (fyzický pohyb, spánek, odpočinek, zdravotní způsobilost…).

Usilujeme o úspěšnou adaptaci dítěte v novém kolektivu.

Dětem pomáháme k všestrannému rozvoji osobnosti a připravujeme je na samostatné zvládnutí každodenního života. Děti učíme prostřednictvím hry. 

Děti nepodporujeme v soutěživosti, vedeme je k vzájemné spolupráci.

S Portusáčkem si:

HrajemeCvičímeUčíme se  

Tvoříme Povídáme si

Poznáváme naše okolí 

Věková různorodost dětí ve skupině (věk 1 – 4 let) a malý počet dětí ve skupině umožňuje vytvářet kamarádské vazby a rozvíjet sociální vnímání, kdy starší děti předávají své dovednosti a pomáhají mladším dětem.

O děti pečuje kvalifikovaný personál, který citlivě přistupuje individuálně i skupinově ke střídání řízené či spontánní činnosti dle programu nebo aktuální situace.

S rodiči otevřeně komunikujeme a usilujeme o vytvoření vztahu založeném na vzájemné důvěře.

 

Jak to u nás chodí

Dětská skupina Portusáček je určena pro děti od 1-6 let, primárně zde chodí děti od 1,5 roku do 4 let. Jedná se o celodenní péči o dítě. ...

Příjem do dětské skupiny Portusáček

Děti jsou přijímány na základě prvotního pohovoru s rodičem a na základě vyplnění potřebné dokumentace bez které nelze dítě příjmout. 


Nová adresa RC Sluníčko:

Starokasárenská 192
383 01 Prachatice

Sluníčkový program
ČTVRTEK 9:00 - 12:00
PÁTEK      9:00 - 12:00

 

 

Herna RC Sluníčko
ÚTERÝ  14:30-17:30
ČTVRTEK  14.30-17:30
   
Provozní doba
Pondělí 7:00-16:30
Úterý 7:00-16:30
Středa 7:00-16:30
Čtvrtek 7:00-16:30
Pátek 7:00-16:30