Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Dětský klub Volyňka

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků 1. stupně ZŠ Volyňka z.s. prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti. 

Název projektu: Dětský klub Volyňka

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016391

V průběhu školního roku bude tato služba nabízena formou dětského klubu a v době letních prázdnin ji budou doplňovat příměstské tábory. Dětský klub bude fungovat od 6:30 - 8:00 hod a pak od 12:00 -17:00 hod., v době letních prázdnin budou probíhat 4 turnusy příměstských táborů. 

Realizováno za finanční podpory EU. 

Podmínky přijetí a účasti dítěte v dětském klubu Volyňka a na příměstských táborech (dány dotačními podmínkami ESF ČR):

1. vyplnění všech povinných dokumentů před vstupem do projektu

a) přihláška dítěte do dětského klubu nebo na příměstské tábory

b) monitorovací list podpořené osoby (vyplňuje pouze jeden z rodičů)

c) potvrzení ohledně vazby na trh práce od obou rodičů

2. monitorování denní docházky příchodů a odchodů dětí do dětského klubu nebo na příměstský tábor v listinné podobě - nutný podpis jednoho z rodičů na konci každého měsíce, eventuálně pololetí

Všichni zákonní zástupci mají povinnost neprodleně nahlásit jakékoliv změny ve výše uvedených dokumentech.

GDPR

Jsme Portus Prachatice, o.p.s., se sídlem Prachatice I, Velké náměstí 14, 383 01, IČ 63913381, jsme zapsaní u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. O 340.

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Dozvědět se více