Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

doc. PhDr. Bc. Alena Hricová, Ph.D.

Vzdělání:

 • 2000-2005: Mgr. studium, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby
 • 2006-2009:  Ph.D. studium, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže, dospělých a seniorů
 • 2008-2013:  Bc. studium, Masarykova univerzita v Brně, FSS, obor psychologie-sociologie
 • 2010-2013:  PhDr. Studium, Univerzita Konstantina Filosofa v Nitře, obor sociální práce
 • 2015: habilitační řízení, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Zdravotně sociální péče

Pracovní zkušenosti:

 • 2005: klientská pracovnice, ČSOB, a.s.
 • 2005-2006: sociální pracovnice, terénní sociální pracovnice, Oblastní charita Třeboň, projekt ESF Cesta k pracovnímu uplatnění
 • 2008-2015: odborná asistentka, JU v Č. Budějovicích Zdravotně sociální fakulta
 • 2008: mediální konzultantka, Romea, o.s., Praha
 • Od 2008: lektorka kurzů psychologie Tutor, a.s.
 • 2009-2010: sociální pracovnice s romskými dětmi a mládeží, Salesiánské středisko mládeže – Dům dětí a mládeže České Budějovice
 • Od 2012: lektorka primární prevence, Sananim, o.s.
 • 2013-2017: odborná asistentka, VŠTE v Č. Budějovicích, výuka psychologie a sociologie
 • 2015: vedoucí katedry sociální práce, Zdravotně sociální fakulta JU v Č. Budějovicích
 • Od 2015: docentka, JU v Č. Budějovicích Zdravotně sociální fakulta
 • 2016: ředitelka ústavu sociálních a speciálně pedagogických věd, Zdravotně sociální fakulta JU v Č. Budějovicích
 • Od 2018: docentka VŠTE v Č. Budějovicích

Projektová činnost - výběr:

 1. 2007-2009 GAČR č. 403/07/0336 - Quality of Life, Medium and Healthy Length of Life on the Aspect of Health Determinants for Romani Inhabitants in the Czech and Slovak Republics (hl. řešitel PhDr. Davidová, CSc.).
 2. 2013-2015 COST LD 13044 – Sociální determinanty zdraví a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice (hl. řešitel doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.).

řešitel „ne“ cep grantu

 • 2013-2015 GAJU 098/2013/S - Současné postavení romské ženy v rodině a ve společnosti
 • 2016- 2019 GAJU 029 - Životní styl žen v privátním sex byznysu a jejich (sebe)reflexe
 • 2016 Visegrad Standard Grant - Comparing the Experiences of People in their 50s and 60s of the Changes after the Fall of Communism

spoluřešitel „ne“ cep grantu a členství v týmu cep grantu

 • 2013 FRVŠ 692, E-learningový kurz s videosekvencemi a interaktivním textem zaměřený na práci s etnickými a menšinovými skupinami ze zdravotně sociální, antropologické, etnografické a sociálně právní perspektivy – spoluřešitelka
 • 2013-2015 RVO SDZ2012_002 – Skupina sociální determinanty zdraví sociálně exkludovaných a BOV2012_001 - Biotechnologický a ošetřovatelský výzkum
 • 2012 VEGA 1/0170/11 Sociálne vyčlenenie verzus kultúra – determinanty sociálneho správania obyvateľov osád – členka řešitelského týmu
 • 2014-2016 COST LD14114 Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji – členka řešitelského týmu
 • 2016 - 2019 RVO SDZ2016 - Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje  – členka řešitelského týmu, koordinátor skupiny „chudí“
 • 2014-2015 GAJU 003/2014/S - Socialni exkluze jako determinanta zdravi u uzivatelu pervitinu – spoluřešitelka
 • 2017-2018 GAJU 037/2017/S - Stres a sociální opora u pracujících chudých - spoluřešitelka