Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Historie

Občanské sdružení Portus Prachatice vzniklo v roce 1996 (tehdy ještě pod názvem SPPPO – Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům. Tento název byl změněn 21.1. 2008). Jeho původním záměrem bylo zajistit pomocí Krizového centra pro občany bývalého okresu Prachatice možnost pomoci v těžkých krizových situacích, kdy  si sami neuměli pomoci. O dva roky později zakládá o.s. Portus Prachatice Kontaktní centrum pro uživatele drog a osoby jim blízké. Rokem 2005 se však zřizovatelem Krizového i Kontaktního centra stalo o. s. Prevent.

Následujícím rokem však pro naše sdružení začala nová etapa. Etapa, kdy jsme postupně své úsilí přesměrovali od drogových uživatelů a osob v akutní krizové situaci k dětem a ke snaze zabránit nebo v maximální míře redukovat možnost, aby drogy, ostatní společensky nežádoucí jevy (cigarety, alkohol, šikana, gambling, rasismus, záškoláctví) či obyčejná lidská zlost mohly v budoucnu životy našich děti zničit.

Jako první do boje naší novodobé historie vyplula Primární prevence Phénix v roce 2006 prostřednictvím interaktivních besed na základních a středních školách pro žáky prachatického okresu. Hned následující rok však byla podpořena spanilou jízdou dvou dalších zařízení, a to Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Céčko, které se snaží být ku pomoci nabídkou odborné pomoci či volnočasových aktivit, dětem školou povinným aMateřským centrem Sluníčko, jež je otevřeno pro ty nejmenší ve věku 0 – 5 let a ty, kteří se o ně starají.

Naše řady se opětovně rozrostly ve druhé polovině roku 2009, kdy se ke svým starším sourozencům přidalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna, jehož hlavním cílem je nejen poskytnout smysluplnou nabídku volnočasových aktivit jako alternativu mnohdy nudnému a nebezpečnému trávení volného času, ale zároveň pomoc a podporu mladým lidem ve věku 15 až 26 let. 

Rok 2010 dal vzniknout Krizovému centru - Centru pomoci dětem a rodině, které poskytuje pomoc a podporu všem, kteří se ocitli v akutní krizi či obtížné životní situaci a v dané chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami.

Prozatím posledním vlajkonošem našich barev je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rodinka, jež uzavírá celistvý kruh péče o rodiny s dětmi.

18. 1. 2014 se občanské sdružení jako celek transformovalo na obecně prospěšnou společnost a používá název Portus Prachatice, o.p.s.

Historie v letech

1996 – Založeno o.s. Portus Prachatice (tehdejší název SPPPO)
1996 - Krizové centrum a Linka důvěry
1998 – Kontaktní centrum
2005 – Zřizovatelem Krizového a kontaktního centra se stává o.s. Prevent

Nová etapa

2006 – Primární prevence Phénix

2007 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Céčko

2007 – Mateřské centrum sluníčko

2008 – Změna jména sdružení z SPPPO na Portus Prachatice

2009 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna

2010 – Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem

2011 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rodinka

2013 - Stěhování do nových prostor na náměstí pod jednu společnou střechu

2013 - Akreditace vzdělávací instituce Portus Prachatice

2013 - Transformace na obecně prospěšnou společnost

2014 - Rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti kyberkriminality s akreditací MŠMT a MPSV

2016 - Sloučení Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež COOLna a Céčko - vzniká NZDM Klub I.P. (Independent People)

2016 - Stěhování RC sluníčka do nových prostor na adresu Strokasárenská 192 a vznik dětské skupiny Portusáček

2017 - Vznik druhé dětské skupiny Portusáček 2


Kontaktní údaje

Portus Prachatice, o.p.s.
Velké náměstí 14
383 01 Prachatice

IČO 63913381

č. ú. 19-4334970267/0100

datová schránka: ctteh96

Mob. 722 928 192

Spisová značka: O 340 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zprávy
MINI GP JIŽ POTŘETÍ

MINI GP JIŽ POTŘETÍ

Poslední srpnový pátek proběhl již 3. ročník závodu dětských odrážedel Mini GP Prachatice. Na čtyři desítky dětských závodníků ve věku 2 až 8 let zaplnilo sluncem rozpálené ...

Portus

všechny články