Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Historie

Občanské sdružení Portus Prachatice vzniklo v roce 1996 (tehdy ještě pod názvem SPPPO – Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům. Tento název byl změněn 21.1. 2008). Jeho původním záměrem bylo zajistit pomocí Krizového centra pro občany bývalého okresu Prachatice možnost pomoci v těžkých krizových situacích, kdy  si sami neuměli pomoci. O dva roky později zakládá o.s. Portus Prachatice Kontaktní centrum pro uživatele drog a osoby jim blízké. Rokem 2005 se však zřizovatelem Krizového i Kontaktního centra stalo o. s. Prevent.

Následujícím rokem však pro naše sdružení začala nová etapa. Etapa, kdy jsme postupně své úsilí přesměrovali od drogových uživatelů a osob v akutní krizové situaci k dětem a ke snaze zabránit nebo v maximální míře redukovat možnost, aby drogy, ostatní společensky nežádoucí jevy (cigarety, alkohol, šikana, gambling, rasismus, záškoláctví) či obyčejná lidská zlost mohly v budoucnu životy našich děti zničit.

Jako první do boje naší novodobé historie vyplula Primární prevence Phénix v roce 2006 prostřednictvím interaktivních besed na základních a středních školách pro žáky prachatického okresu. Hned následující rok však byla podpořena spanilou jízdou dvou dalších zařízení, a to Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Céčko, které se snaží být ku pomoci nabídkou odborné pomoci či volnočasových aktivit, dětem školou povinným aMateřským centrem Sluníčko, jež je otevřeno pro ty nejmenší ve věku 0 – 5 let a ty, kteří se o ně starají.

Naše řady se opětovně rozrostly ve druhé polovině roku 2009, kdy se ke svým starším sourozencům přidalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna, jehož hlavním cílem je nejen poskytnout smysluplnou nabídku volnočasových aktivit jako alternativu mnohdy nudnému a nebezpečnému trávení volného času, ale zároveň pomoc a podporu mladým lidem ve věku 15 až 26 let. 

Rok 2010 dal vzniknout Krizovému centru - Centru pomoci dětem a rodině, které poskytuje pomoc a podporu všem, kteří se ocitli v akutní krizi či obtížné životní situaci a v dané chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami.

Prozatím posledním vlajkonošem našich barev je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rodinka, jež uzavírá celistvý kruh péče o rodiny s dětmi.

18. 1. 2014 se občanské sdružení jako celek transformovalo na obecně prospěšnou společnost a používá název Portus Prachatice, o.p.s.

Historie v letech

1996 – Založeno o.s. Portus Prachatice (tehdejší název SPPPO)
1996 - Krizové centrum a Linka důvěry
1998 – Kontaktní centrum
2005 – Zřizovatelem Krizového a kontaktního centra se stává o.s. Prevent

Nová etapa

2006 – Primární prevence Phénix

2007 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Céčko

2007 – Mateřské centrum sluníčko

2008 – Změna jména sdružení z SPPPO na Portus Prachatice

2009 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna

2010 – Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem

2011 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rodinka

2013 - Stěhování do nových prostor na náměstí pod jednu společnou střechu

2013 - Akreditace vzdělávací instituce Portus Prachatice

2013 - Transformace na obecně prospěšnou společnost

2014 - Rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti kyberkriminality s akreditací MŠMT a MPSV

2016 - Sloučení Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež COOLna a Céčko - vzniká NZDM Klub I.P. (Independent People)

2016 - Stěhování RC sluníčka do nových prostor na adresu Strokasárenská 192 a vznik dětské skupiny Portusáček

2017 - Vznik druhé dětské skupiny Portusáček 2