Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Kdo nás podporuje

V roce 2023 nás podpořili níže uvedení donátoři. Díky jejich pomoci Vám můžeme naše služby poskytovat zdarma. Děkujeme!

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Jihočeský kraj - dotační řízení v oblasti poskytování sociálních služeb

Základní činnosti dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 jsou podpořeny ze zdrojů MPSV
dle § 101a zákona č.108/2006 Sb. a z rozpočtu Jihočeského kraje. Mezi tyto činnosti patří:

- sociálně terapeutické činnosti (individuální, párové, rodinné či skupinové)
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

      

MPSV RODINA 1.4.2023 – 30.11.2023

Podpora projektu „Asistované kontakty, nová metoda práce v Krizovém centru “

  • asistované kontakty pomáhají dětem k navázání nebo upevňování kontaktu se svým rodičem
    za pomoci odborníka, a to v případech, kdy je vztah rodiče a dítěte narušen
  • tento projekt probíhá ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí, v případě
    zájmu kontaktujte pracovníky tohoto oddělení nebo pracovníky Krizového centra

Nadační fond J&T 

Podpora projektu „Rozvod, a co dál?“

- stabilizace rodiny v procesu rozvodu (rozchodu) nebo po rozvodu (rozchodu)
- pomoc při řešení konfliktních situací, jejich zmírnění
- eliminace dopadů na osobnost a vývoj dítěte           
- příprava prostorového rámce, vybavení a proškolení pracovníků na asistované kontakty                     

 

Fórum dárců, program ČSOB pomáhá regionům

Podpora projektu „Rozvodem rodina nekončí“

- chceme pomoci dětem v rizikových rodinách zažívat pocit, že mají oba rodiče a že někam
patří
- příprava herny na asistované kontakty, jehož cílem je vytvořit příjemné a bezpečné prostředí,
které bude podporovat vztah mezi rodičem a dítětem

Město Prachatice - individuální dotace pro sociální služby


Kontakt

Krizové centrum 

+420 736 213 002

krizac@portusprachatice.cz

Starokasárenská 192, Prachatice