Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Naše historie

Zárodek Primární prevence Phénix vznikal již od října 2005 z nápadu dvou nadšených lidí, kteří již dříve realizovali neucelené a krátkodobé preventivní programy. V rámci své práce s uživateli drog jezdili po školách a besedovali s dětmi na téma DROGY, čímž položili základy Primární prevence Phénix, který posléze v září 2006 vznikl jako nový projekt občanského sdružení Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům (SPPPO).

Čas plynul dál a SPPPO dalo základ o.s. Portus Prachatice, jehož prvotním projektem byla právě primární prevence. Nicméně Portus čekalo rozšiřování a zkvalitňování služeb pro rodiny a děti v různých dalších oblastech.

Rok 2007 se nesl ve znamení získání potřebného „Certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování specifické primární prevence v rámci školní docházky“, který projekt Primární prevence Phénix získal jako první projekt zřizovaný nestátní neziskovou organizací v jižních Čechách.

Lektorský tým i nabízený program zaznamenal v průběhu let četné změny, nicméně spolupráce Phénixu se školami v prachatickém regionu by se dala označit za stabilní a kontinuální. Zájem o naše programy stále trvá, což nás velmi těší.

Na křídlech Phénixu v pozici lektorů se „prolétli“ či „letí“:

- Bc. Júsuf Traore, Mgr. Hanka Modlitbová, Jitka Pešková, DiS., Mgr. Jana Marková, Dita Šmídová Hejníková DiS., Bc. Tereza Grametbauerová, Mgr. Andrea Štorková, Ing. Petr Šmíd, Bc. Lucie Šlossarová, Mgr. Hana Kolingerová

Na realizátorských pozicích Phénixu se „prolétli“ či „letí“:

- Bc. Júsuf Traore, Mgr. Hanka Modlitbová, Bc. Tereza Pravdová, Ing. Petr Šmíd, Dita Šmídová Hejníková, DiS., Bc. Hana Hájková, DiS., Mgr. Hana Kolingerová, Mgr. Štěpánka Bláhová