Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Okruh osob

Cílová skupina zažívá nepříznivé sociální situace, ve kterých se těžce orientuje a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami. Mezi takové události řadíme:

 • problémy v rodině (rozpad rodiny, časté stěhování (pobyt v AD), nové vztahy rodičů, nízká životní úroveň rodiny, neplněné základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci)
 • problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, vyčlenění z kolektivu, nezaměstnanost, dluhová problematika, problém s uplatněním na trhu práce)
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama, úmrtí v rodině)
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství)
 • problémy se zákonem a společenskými normami (domácí násilí, kyberšikana, nelegální graffiti, drobné krádeže, nízká finanční gramotnost, rasismus)
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času)
 • mají problémy s dodržováním pravidel, hranic a respektu k autoritám.

K cílové skupině se vztahují další (doplňkové) charakteristiky:

 • nemohou se nebo nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit,
 • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče,
 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
 • dávají přednost trávení volního času mimo rodinu,
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí,
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb,
 • dávají přednost způsobu života „tady a teď“, před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,
 • těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepříznivé situace

 


OTEVÍRACÍ DOBA
 

Klub otevřen

Individuální
konzultace

Pondělí

6-20 let

 -  12:00-17:00

Úterý

6-20 let

13:00-17:00 17:00-18:00

Středa

6-20 let

 13:00-17:00 17:00-18:00

Čtvrtek

6-20 let

 13:00-17:00 17:00-18:00

Pátek

6-20 let

 13:00-17:00  17:00-18:00

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.

Certifikát kvality

Zařízení naplňuje kritéria kvality České asociace streetwork (ČAS), která garantuje jejich kvalitu.

Zařízení úspěšně absolvovalo Rozvojový audit ČAS, platnost do 06/2020.