Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Počítačoví domorodci versus přistěhovalci

Informace o projektu

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023


Cílenými semináři a unikátní únikovou hrou, která na ně logicky navazuje, chceme zvýšit mediální gramotnost u mladých lidí, jejich kritické myšlení a tím posílit občanskou společnost ve smyslu boje s manipulací a dezinformacemi, které jsou šířeny zejména prostřednictvím médií. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.


Project: "Digital natives versus imigrants"

Annotation: We want to increase media literacy and critical thinking among young people with aimed seminars and a unique escape game, that locigally follows them and thus strengthen civil society in the sense of the fight against manipulation and disinformation, which is spread mainly through the media.The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Aktuálně:
  • Byla vytvořena metodika pro semináře mediální výchovy, včetně pracovních listů,
  • byla vytvořena úniková hra v prostorách organizace na adrese Starokasárenská 192 v Prachaticích,
  • vzdělávací semináře jsme schopni realizovat prezenční i on-line formou,
  • k 31. 12. 2021 jsme proškolili 251 pedagogů z různých ZŠ.
  • Máme za sebou několik úspěšně zakončených únikových her

Propagační leták

Nabídka vzdělávání pro pedagogy

V oblasti mediální gramotnosti

Prezentace projektu

Konference prevence rizikového chování již podeváté

Již devátý ročník krajské konference primární prevence rizikového chování a prevence kriminality se uskutečnil ve dnech 14.a 15. října 2021 v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se jí 130 pedagogů, převážně metodiků prevence.
6.9.2021 14:36

Aktualita - návštěva únikové hry
Kontakt

Koordinátor projektu: Ing. Petr Šmíd, DiS.

Telefon: 722 928 192
E-mail: reditel@portusprachatice.cz

Lektor projektu: Bc. Michal Ksandr, DiS.: Věříme, že náš projekt přispěje k mediálnímu ozdravění společnosti