Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Práce a děti pod jednou střechou

Projekt Práce a děti pod jednou střechou byl realizován  v RC Sluníčko od 1. září 2014 do 30.listopadu 2015.

Projekt - práce a děti pod jednou střechou

Projekt si kladl za hlavní cíl pomoc skloubit rodinný život s profesním životem, pomoc ženám po mateřské dovolené, začínajícím podnikatelkám, nezaměstnaným ženám pečujícím o děti zvýšit šance najít a udržet si práci.

Nabízeny byly tyto aktivity:

 • coworking (jedná se o prostor pro práci, k využití je PC, bezdrátová síť Wi-Fi, tiskárna, scanner a pracovní stoly, kavárna...)

Podpořeno:

17 žen/308 kontaktů 

17 dětí/317 kontaktů (hlídání coworking)

Podařilo se nám založit coworkingové centrum plně vybavený sdílený prostor s 3 pracovními místy, jediné v ORP Prachatice. Otevřeno jsme měli každý všední den do 17 hod. po dobu 14 měsíců. Kolem centra se vytvořila stabilní základna žen, jednalo se především o ženy podnikatelky, ženy pracující na home office nebo hledající nové zaměstnání.  Většinou centrum využívaly v dopoledních hodinách, chodily nárazově, průměrně pracovaly zhruba 3-4 hod. Místa si obvykle rezervovaly telefonicky, emailem, pomocí rezervačního formuláře na webu nebo při předchozí návštěvě. Coworkingové centrum funguje dál i po skončení projektu.Coworking byl nejen o práci, ale také o setkávání žen, odpočinku, relaxaci, nabrání inspirace a energie.

 • péči o dítě (hlídání dětí, volnočasové aktivity, vzdělávání dětí)

Podpořeno:

Hlídání dětí 33 dětí/349 kontaktů

Školáček 19 dětí/143 kontaktů

Logohrátky 28 dětí/205 kontaktů

Volnočasové aktivity126 rodin/271 kontaktů

Rodičům s dětmi jsme v průběhu celého projektu nabídnuli pestrou nabídku služeb péče o dítě, jež zahrnovaly 3 aktivity:

1. Hlídání dětí

Probíhalo každý den v otevíracích hodinách coworkingu. Dále v době všech workshopů a vzdělávacích kurzů. Děti obvykle chodily v dopoledních hodinách. Doba hlídání jednoho dítěte se pohybovala kolem 2-4 hodin. 

2. Vzdělávání dětí

a) Logohrátky byly určeny pro děti od 3-6 let a jejich cílem bylo zlepšit verbální projev a výslovnost dítěte. Děti na aktivitu docházely jednotlivě po 15-20 minutách. Kapacita logopeda v průběhu celého projektu byla naplněna, museli jsme i děti odmítat.Tato aktivita bude probíhat i po skončení projektu.

b) Školáček – předškolní příprava dětí na vstup do ZŠ

Docházeli na ní jak budoucí školáci, tak děti s odloženou školní docházkou. Výuka byla vedena formou hry, kdy děti rozvíjí svoji motoriku a grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, poznají písmenka a číslice.

Lekce probíhaly každé úterý od 15:00-16.00. Kapacita byla stanovena na 12 dětí, průměrně však chodilo kolem 5 dětí.

 3. Volnočasové aktivity

V průběhu celého projektu jsme připravili většinou každý čtvrtek pro rodiče s dětmi tvořivé dílny, na kterých vznikaly krásné výrobky. V období leden-únor jsme nabídli dětem ve věku 3-6 let výuku lyžování v areálu Ski Libín, 3 km od Prachatic. 

 • vzdělávací kurzy (motivační a kvalifikační kurzy, získání znalostí nutných při zahájení podnikání)

Podpořeno:

29 žen/81 kontaktů  

22 dětí/71 kontaktů

Vzdělávání žen bylo především zaměřeno na potřeby začínajících podnikatelek a na podporu návratu žen po rodičovské dovolené na trh práce. V rámci této aktivity jsme ženám nabídli 2 motivační kurzy a jeden rekvalifikační kurz, proběhlo několik workshopů. Kurzy I workshopy byly nabízeny zcela zdarma. Motivační kurzy byly zaměřeny na pomoc ženám hledající novou práci, na zpracování osobního portfolia, na sebeprezentaci, příprava na pohovor, jak se chovat na pohovoru, co si obléknout, dopad nezaměstnanosti na rodinu apod. Lektorka kurzů byla všem účastnicím nápomocna při zpracování životopisu, probíhaly konzultace ohledně tvorby motivačních dopisů.

Rekvalifikační kurz Základy podnikání byl určen ženám, který chtějí začít podnikat. Hlavním cílem kurzu bylo najít vhodnou oblast podnikání a sestavit podnikatelský plán.Kurzu se aktivně účastnilo a úspěšně ho obhajobou podnikatelského plánu zakončilo 7 maminek.

Workshopy byly zaměřeny především na začínající podnikatelky a byly zařazeny jako nadstavba projektu. 

 •  poradenství při začátku podnikání (pomoc se zpracováním podnikatelské planu, odborné konzultace, tvorba životopisu ....)

Podpořeno:

Ženy: 47 kontaktů

Děti: 6 kontaktů

Poradenství bylo zaměřeno především na zvolení vhodné oblasti podnikání, nastavení podmínek pro takovouto činnost, hledání zdrojů pro finanční zajištění v počátcích podnikání, ale také informace o sestavení podnikatelského plánu a povinnostech podnikatele s ohledem na českou legislativu. Bohužel o tuto službu byl poměrně malý zájem, průměrně proběhlo zhruba 5 konzultací měsíčně. Mentorem této aktivity se stala kromě Andrei Tajanovské i koordinátorka projektu, která pro ženy byla k dispozici každý den. Nakonec 4 ženy se rozhodly začít podnikat, jedné jsme pomohli s vyřízením dotací VPP a SÚPM na Úřadu práce, 3 účastnice rekvalifikačního kurzu předložily podnikatelské plány Úřadu práce a požádaly o startovací dotaci. 

 • zvyšování povědomí o flexibilních formách práce (semináře, oslovení firem....)

Podpořeno:

Počet zástupců: 29 zástupců  

Celkový počet za projekt: 71 zaměstnavatelů (v rámci seminářů)

Po dobu celého projektu jsme se snažili zvýšit povědomí o flexibilních formách práce. Na začátku jsme vytvořili informační brožuru, kterou jsme distribuovali kromě seminářů, také v našem rodinném centru, poskytli jsme jí zaměstnavatelům regionu prostřednictvím Oblastní hospodářské komory. Proběhlo několik seminářů se zástupci zaměstnavatelů z řad podnikatelů, státní správy a samosprávy, NNO a institucí. Navázali jsme spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání v rámci projektu METR, poznatky a zkušenosti jsme sdíleli na mezinárodním workshopu „Sdílená pracovní místa v Praze“.  Dále jsme prezentovali závěry projektu na Komisy sociální prevence Rady města Prachatice za účasti poslankyně Radky Maxové, předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.  Navázali jsme spolupráci se Střední sociální školou, kde jsme se v rámci diskuzního fóra snažili zjistit, co budoucí především pak zaměstnankyně vědí o flexibilních formách práce. Studenti se měli vžít do role zaměstnavatelů a zaměstnanců z pohledu, jak vidí flexibilní formy práce.

 

Služby byly v rámci projektu nabízeny zdarma, aby byly dostupné pro všechny.

Projekt byl úspěšně ukončen 30. 11. 2015 závěrečnou konferencí.

Co se nám podařilo – aktivity projektu:

 • založit coworkingové centrum s hlídáním dětí
 • zajistit služby péče o děti do 6 let v RC Sluníčku                                                   (hlídání dětí, logopedie, volnočasové aktivity)
 • vydat brožuru o flexibilních formách práce
 • uspořádat motivační a kvalifikační kurzy, workshopy
 • nabídka poradenství
 • navázat spolupráci s podnikateli, NNO a státní správou
 • 4 ženy začaly podnikat

 

Informační brožura (dostupná v prostorách organizace a prostorách RC Sluníčko) k nahlédnutí ZDE 

Brožura Flexibilní formy práce (dostupná v prostorách organizace a prostorách RC Sluníčko) k nahlédnutí ZDE

 


 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

     

 

Coworking Cowo Co?

Pro ty z vás, kdo se s pojmem coworking nikdy nesetkali, nabízíme pár následujících řádků:

Péče o dítě

V rámci projektu Práce a děti pod jednou střechou nabízíme všem maminkám a jejich dětem do 6 let tyto aktivity.

Flexibilní formy práce

Pro podporu flexibilních forem práce jsme nejprve utvořili propagační materiál, respektive dokument, který podrobně popisuje nejen existující ...

Vzdělávání

Workshopy a kurzy.

Podpora podnikání

Podnikatelek je v České republice zhruba 4x méně než mužů. Příčinou není nižší vzdělání či kvalifikace, ale především obavy, zda ...

Napsali o projektu

Přehled mediálních zpráv projektu.

Kontakty

Kontakty na vedení projektu.


Nová adresa RC Sluníčko:

Starokasárenská 192
383 01 Prachatice

Sluníčkový program
ČTVRTEK 9:00 - 12:00
PÁTEK      9:00 - 12:00

 

 

Herna RC Sluníčko
ÚTERÝ  14:30-17:30
ČTVRTEK  14.30-17:30
   
COWORKING
PONDĚLÍ 8.00-12.00
13.00-17.00
ÚTERÝ 13.00-17.00
STŘEDA 8.00-12.00
13.00-17.00
ČTVRTEK 8.00-12.00
13.00-17.00
PÁTEK 8.00-12.00
13.00-17.00

 

Zpravodaj Sluníčko
Flexibilní zaměstnavatel

Flexibilní zaměstnavatel

Flexibilita zaměstnanců je jeden z nejpožadovanějších požadavků při výběrových řízení snad v každém odvětví. Nezisková organizace Portus Prachatice v současné době testuje ...

Sluníčko

všechny články