Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Praktikanti a dobrovolníci

Hledáme dobrovolníky do našeho klubu!

Než se stanete dobrovolníkem v NZDM

Vstupní pohovor, ve kterém se budeme ptát na:

 • motivaci
 • co od této činnosti očekáváte
 • praxi a vzdělání
 • schopnosti a zkušenosti, které můžete ve své dobrovolnické pomoci využít
 • čas, který jste schopni této činnosti věnovat (chcete se účastnit krátkodobých, dlouhodobých nebo jednorázových akcí)

Seznámení se se zařízením

 • chod zařízení, cílová skupina
 • konkrétní činnosti, které budete vykonávat
 • práva a povinnosti dobrovolníků
 • s principy

Smlouva

na základě dohody je s dobrovolníkem sepsána smlouva, která udává pracovní dobu a vystihuje možnosti dobrovolníka k jeho činnosti

Co nabízíme

 • individuální vedení
 • průběžná zpětná vazba
 • zapojení do přímé práce v NZDM (asistence v přípravě a vedení volnočasových aktivit, speciálních akcí a programů, doučování, kontaktní práce)

Kontakt 

V případě zájmu nás můžete kontaktovat. na tel. čísle 723 206 051, nebo na mailu klubip@portusprachatice.cz

Praxe, stáže

Praxe je zaměřena na sociálně pedagogické činnosti v přímé práci s uživateli služeb v nízkoprahovém klubu.

Komu jsou určeny

 • studentům vyšších odborných nebo vysokých škol s humanitním zaměřením
 • pracovníkům z jiných příbuzných oborů a zařízení (z NZDM a terénní práce)

Než se stanete praktikantem nebo stážistou v NZDM

Vstupní pohovor, ve kterém se budeme ptát na:

 • motivaci
 • co od této činnosti očekáváte
 • praxi a vzdělání
 • schopnosti a zkušenosti, které můžete využít
 • čas, který jste schopni této činnosti věnovat (otevírací hodiny klubu jsou v odpoledních až večerních hodinách)

Seznámení se se zařízením

 • chod zařízení, cílová skupina
 • konkrétní činnosti, které budete vykonávat
 • práva a povinnosti praktikantů
 • s principy

Smlouva 

 • na základě dohody je s praktikantem sepsána smlouva, která udává pracovní dobu a vystihuje činnosti praktikanta

Co si odnesete

 • seznámení se s fungováním zařízení
 • prohloubení probraného učiva a jeho provázání s praxí
 • investici do budoucnosti – ujasnění si, zda se chcete věnovat práci v sociálních službách

Požadavky zařízení

Praktikant nebo stážista je výchovným příkladem pro děti a mládež navštěvující NZDM

 • dodržení mlčenlivosti - veškeré osobní údaje a informace, které se praktikant dozví o uživatelích služeb v rámci svého působení v organizaci, považuje za přísně důvěrné a může o nich mluvit pouze s příslušnými kolegy NZDM
 • spolehlivost, samostatnost, vstřícnost a aktivita
 • respekt k možnostem pracoviště a k uživatelům služeb
 • osvojit si základní teoretické znalosti o problematice NZDM
 • ctít Etický kodex NZDM, respektovat uživatele služeb jako rovnocenného partnera, který podporuje jeho aktivitu a samostatnost při řešení problémů, a chránit jeho důstojnost a práva
 • držení si vlastních hranic v rámci osobního bezpečí
 • praktikant nebo stážista by měl jít výchovným příkladem pro děti a mládež navštěvující NZDM
 • veškeré osobní údaje a informace, které se praktikant dozví o uživatelích služeb v rámci svého působení v organizaci, považuje za přísně důvěrné a může o nich mluvit pouze s příslušnými kolegy v NZDM
 • povinnost informovat pracovníka, který má praktikanta na starosti o průběhu služby v NZDM
 • poskytnout organizaci zpětnou vazbu – reflexi během a po skončení stáže v písemné podobě (za výkon praxe získá praktikant potvrzení o výkonu praxe, ve kterém je uveden celkový rozsah a období praxe, potvrzení o praxi vydává vedoucí pracovník NZDM)

Kontakt

V případě zájmu nás můžete kontaktovat. na tel. čísle 723 206 051, nebo na mailu klubip@portusprachatice.cz, kde si můžete domluvit schůzku na první informační nezávazné setkání.


OTEVÍRACÍ DOBA
 

Klub otevřen

Individuální
konzultace

Pondělí

6-20 let

 -  12:00-17:00

Úterý

6-20 let

13:00-17:00 17:00-18:00

Středa

6-20 let

 13:00-17:00 17:00-18:00

Čtvrtek

6-20 let

 13:00-17:00 17:00-18:00

Pátek

6-20 let

 13:00-17:00  17:00-18:00

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.

Certifikát kvality

Zařízení naplňuje kritéria kvality České asociace streetwork (ČAS), která garantuje jejich kvalitu.

Zařízení úspěšně absolvovalo Rozvojový audit ČAS, platnost do 06/2020.