Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Programy on-line primární prevence

Všeobecná a selektivní primární prevence poskytovaná prostřednictvím on-line platforem dle specifik každé školy. 

Společně proti šikaně

Dvouhodinový program je určen žákům 3. až 6. ročníků základních škol a ekvivalentům gymnázií. Interaktivní průběh programu předává formou skutečných kazuistik informace o formách šikany, typologii oběti a agresora a žáci diskuzí nalézají s pomocí lektorek nejrůznější možnosti obrany a pomoci. Posiluje vztahy v kolektivu jako cestu k prevenci šikany.

Lektorky: Laurenčíková, Němečková


Bezpečně po vlnách

Program seznamuje žáky po dobu dvou hodin s nebezpečím v kyberprostoru, především na sociálních sítích, včetně těch, které se teprve objevují na české platformě.  Diskusní a interaktivní průběh programu předává informace o bezpečném chování a užívání internetu, digitální stopě, digitálním detoxu a ochraně soukromí ve virtuálním světě.  Program je vhodný pro žáky 4 - 7. třídy a ekvivalentům gymnázií.

Lektorky: Kajanová, Němečková


Nezblázni se z COVIDU

Dvouhodinový Peer program vedený v duchu „jak přežit a nezbláznit se“ z distanční výuky, umožňuje žákům posílit motivaci ke studiu. Program žákům předá reálné informace, jak pracovat s emocemi a zajistit si psychohygienu v náročné životní situaci COVID-19. Program je vhodný pro jakoukoliv věkovou skupinu.

Lektorky: Laurenčíková, Němečková


Sex faktor

Během dvouhodinového programu budou žáci seznámeni s fungováním reprodukčního systému mužů a žen, ale i vztahovými a sexuálními rozdíly mezi pohlavími. Zaměříme se na odpovědné sexuální chování, antikoncepci a prevenci pohlavně přenosných chorob. V rámci diskuse mají žáci příležitost získat praktické informace o sexu jako takovém. Program je určen žákům 8. - 9. ročníků základních škol a ekvivalentům gymnázií.

Lektorka: Kajanová


Běh na krátkou trať - závislosti

Dvouhodinový program je určen žákům 7.-8. ročníků základních škol a ekvivalentům gymnázií. Diskusní a interaktivní formou předává informace o tom, co lze vnímat jako závislost a jak jejímu rozvoji předcházet. Představí také jednotlivé typy látkových i nelátkových závislosti a jejich specifika, včetně i méně známých dopadů. 

Lektorky: Kajanová, Laurenčíková

Ceník prevence
  • 2000 Kč / 2 hodiny on-line programu 
V letošním roce nás podporují