Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Projekty 2022

Díky finanční podpoře našich donátorů můžeme i v roce 2022 poskytovat naše služby zdarma. 

Doučuji, doučuješ, doučujeme 2022

Primárním cílem projektu bylo snížit obtíže při zvládání školního učiva dětem a mladým dospělým lidem (6-20 let), nacházející se v nepříznivé životní či sociální situaci, poskytnutím bezplatného doučování. Projekt si kladl za cíl podpořit úspěšnou a pravidelnou školní přípravu a docházku (prevence záškoláctví), podpořit touhu po vzdělávání a nových informacích, upevňovat význam vzdělání jako důležité životní hodnoty, podporující dobré uplatnění na trhu práce v pozdějších letech. Podpořit systematickou a pravidelnou domácí přípravu na vyučování, nabídnout a rozvíjet různé techniky podporující učení, zajistit možnost individuálního i skupinového doučování.

Termín doučování je možno domluvit individuálně na telefonu 723 206 051, na emailu klubip@portusprachatice.cz či osobně na adrese Velké náměstí 14, Prachatice.

Více info o doučování v Klubu I.P. zde.

    

Doučování a prevence pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí - Projektem reagujeme na poptávku po bezplatném doučování dětí a mladých lidí (6-20 let) pocházejících z neutěšeného rodinného prostředí, které často neposkytuje dostatek podnětů a potřebou podporu k rozvoji jejich osobnosti. Jejich rodiny často nemají dostatek motivace, ani finančních prostředků, k zajištění kvalitního vzdělávání svých dětí.

Aktivity: individuální i skupinové doučování, příprava na přijímací a opravné zkoušky, konzultace, doučování v rámci svépomocné skupiny, pomoc s distanční výukou. Součástí aktivit bude také příprava vhodných pomůcek (pracovní listy, výukové materiály apod.) 

Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v oblasti finanční gramotnosti - Cílem je zvýšit finanční gramotnost a společensko-pracovní dovednosti děti a mládeže od 6 do 20 let ze sociálně znevýhodněného prostředí z ORP Prachatice. Pomocí ucelených preventivních a vzdělávacích programů si účastníci projektu osvojí základny finanční gramotnosti, formou modelových situací se naučí mechanismy spojené s uplatněním na trhu práce.

V rámci programů budou použity různé metody práce: prezentace, práce se skupinou, individuální poradenství, diskuse, skupinové hry, modelové situace, pracovní listy, kvízy. Na konci každého měsíce proběhne zhodnocení práce formou reflexe a písemného testu.

         

Základní činnost Klubu I.P.

Základní činnost sociální služby NZDM Klubu I.P. dlouhodobě podporuje Jihočeský kraj a MPSV. Děkujeme.

       


OTEVÍRACÍ DOBA

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.