Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Uzavření smlouvy

Postup uzavírání smlouvy se zájemci o služby NZDM Klubu I.P.

Postup uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby NZDM
 1. Návrh k uzavření smlouvy
 2. Vysvětlení z jakých důvodů se smlouva uzavírá a k čemu slouží
 3. Vysvětlení všech náležitostí smlouvy
 4. Ověřování zda byly všechny informace srozumitelné

ZÁJEMCE MUSÍ SOUHLASIT

 • s dodržováním pravidel a povinností klubu
 • s aktivním oslovováním ze strany pracovníků týkajících se naplňování individuálního plánů
 • s individuálním plánováním a revizí cílů 
 • s evidencí smlouvy a vedením dokumentace
 • s dalšími podmínkami smlouvy

DÉLKA JEDNÁNÍ

Pracovník se přizpůsobuje individuálním potřebám a možnostem jednotlivých zájemců – max. do 5. návštěvy na Klubu.

Smlouva o poskytování sociální služby má tyto náležitosti:

 • označení smluvních stran,
 • druh sociální služby,
 • rozsah poskytování sociální služby,
 • místo a čas poskytování sociální služby,
 • výši úhrady za sociální služby sjednanou a způsob jejího placení,
 • jednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty a možné změny ve smlouvě
 • dobu platnosti smlouvy
 • podpis označených smluvních stran, datum, místo (v písemné podobě smlouvy)
 • v průvodci službou (průkazka, smlouva) signatura, obrázek či podpis

OTEVÍRACÍ DOBA

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.