Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Uzavření smlouvy

POSTUP UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

 1. Návrh k uzavření smlouvy
 2. Vysvětlení z jakých důvodů se smlouva uzavírá a k čemu slouží
 3. Vysvětlení všech náležitostí smlouvy
 4. Ověřování zda byly všechny informace srozumitelné

ZÁJEMCE MUSÍ SOUHLASIT

 • s dodržováním pravidel a povinností klubu
 • s aktivním oslovováním ze strany pracovníků týkajících se naplňování individuálního plánů
 • s individuálním plánováním a revizí cílů 
 • s evidencí smlouvy a vedením dokumentace
 • s dalšími podmínkami smlouvy

DÉLKA JEDNÁNÍ

Pracovník se přizpůsobuje individuálním potřebám a možnostem jednotlivých zájemců – doba není striktně stanovena.

Smlouva o poskytování sociální služby má tyto náležitosti:

 • označení smluvních stran,
 • druh sociální služby,
 • rozsah poskytování sociální služby,
 • místo a čas poskytování sociální služby,
 • výši úhrady za sociální služby sjednanou a způsob jejího placení,
 • jednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty a možné změny ve smlouvě
 • dobu platnosti smlouvy
 • podpis označených smluvních stran, datum, místo (v písemné podobě smlouvy)
 • v průvodci službou (průkazka, smlouva) signatura, obrázek či podpis

OTEVÍRACÍ DOBA
 

Klub otevřen

Individuální
konzultace

Pondělí

6-20 let

 -  12:00-17:00

Úterý

6-20 let

13:00-17:00 17:00-18:00

Středa

6-20 let

 13:00-17:00 17:00-18:00

Čtvrtek

6-20 let

 13:00-17:00 17:00-18:00

Pátek

6-20 let

 13:00-17:00  17:00-18:00

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.

Certifikát kvality

Zařízení naplňuje kritéria kvality České asociace streetwork (ČAS), která garantuje jejich kvalitu.

Zařízení úspěšně absolvovalo Rozvojový audit ČAS, platnost do 06/2020.